Stručni Seminar E-5683 ” Unapređenje administrativnih poslova, vođenja evidencija, upotreba pečata, obrada, zaštita, prenos i transport ličnih i tajnih podataka“, 24. – 26. 4. 2024. Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“.

Informacije o kursu

E-5683 DUB 24.-26.4.2024. Administracija_evidencije_licni_tajni_podaci_pecati

PRIJAVNICA E-5683 DUB 24.-26.4.2024.

Stručni seminar E-5683 ” Unapređenje administrativnih poslova, vođenja evidencija, upotreba pečata, obrada, zaštita, prenos i transport ličnih i tajnih podataka“, koji će se održati u terminu 24. – 26. 4. 2024. U Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.