STRUČNI SEMINAR E-5681 ”Europske integracije – upravljanje kvalitetom, rizicima, kontinuitetom poslovanja primjenom ISO standarda i FUK-a u praksi“ Zlatibor,HOTEL „OLIMP“

Informacije o kursu

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo

Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

&

OSKAR QUALITY

Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o.

organizuju

STRUČNI SEMINAR E-5681

Europske integracije – upravljanje kvalitetom, rizicima, kontinuitetom poslovanja primjenom ISO standarda i FUK-a u praksi“

koji će se održati u terminu 17. – 19. 4. 2024. na Zlatiboru, Hotel „OLIMP“.

Prijave do 5.4.2024.

Stručni seminar je namjenjen svim organizacijama bez obzira na djelatnost, svim rukovodiocima na svim nivoima, direktorima, internim revizorima, koordinatorima za FUK, menadžerima kvaliteta, članovima timova za FUK/SUK, internim auditorima, svim zaposlenima koji učestvuju u poslovnim procesima i svima koji žele da unaprijede vlastite kompetencije.

 

E-5681 Prospekt Zlatibor 17.-19.4.2024. FUK_kvaliteta_rizici_kontinuitet poslovanja.pub

E-5681 Prijavnica Zlatibor 17.-19.4.2024. FUK_ISO