ODGOĐEN STRUČNI SEMINAR E-5687 ”Europske integracije Upravljačka odgovornost, standardizacija i realizacija procesa kroz FUK/SUK“ koji se trebao održati u terminu 22.-24.5.2024., BAŠKA VODA GRAND HOTEL SLAVIA 22.-24.5.2024.

Informacije o kursu

 

E-5687 BV 22.-24.5.2024. EI_upravljacka odgovornost_standardizacija_FUK_SUK

PRIJAVNICA E-5687 BV 22.-24.5.2024.

ODGOĐEN Stručni Seminar E-5687 ”Europske integracije Upravljačka odgovornost, standardizacija i realizacija procesa kroz FUK/SUKkoji će se trebao održati u terminu od 22. – 24. 5. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL ”Slavia”.