STRUČNI SEMINAR E-5682 ”Jačanje radnih potencijala, motivacije i profesionalnih kompetencija za europske integracije“ Zlatibor, 17.-19.4.2024.

Informacije o kursu

E-5682 Zlatibor 17.-19.4.2024. Jacanje potencijala_motivacije_kompetencija

E-5682 Prijavnica Zlatibor 17.-19.4.2024.

E-5682 ”Jačanje radnih potencijala, motivacije i profesionalnih kompetencija za europske integracije“, koji će se održati u terminu 17. – 19. 4. 2024. na Zlatiboru, HOTEL „OLIMP“. Prijave do 5.4.2024.