STRUČNI SEMINAR E-5687-1 ”POSLOVNI PROCESI FUK-a, INTERNE REVIZIJE, METODOLOGIJA RADA, IT PODRŠKA PIFC APLIKACIJA, UPRAVLJANJE RIZICIMA, UNAPREĐENJA“ Zlatibor, 29.-31.5.2024. Prijave do 20.5.2024.

Informacije o kursu

E-5687-1 Zlatibor 29.-31.5.2024. Procesi FUK-IR-IT PIFC-Rizici-Unapredjenja_Rev0

PRIJAVNICA E-5687-1 Zlatibor 29.-31.5.2024.

E-5687-1 ”POSLOVNI PROCESI FUK-a, INTERNE REVIZIJE, METODOLOGIJA RADA, IT PODRŠKA PIFC APLIKACIJA, UPRAVLJANJE RIZICIMA, UNAPREĐENJA“, koji će se održati u terminu 29. – 31. 5. 2024. na Zlatiboru, HOTEL „OLIMP“. Prijave do 20.5.2024.

NAPOMENA: 5 KPE BODOVA ZA INTERNE REVIZORE U INSTITUCIJAMA BIH.