Stručni Seminar E-5688 ”Europske integracije Upravljačka odgovornost, standardizacija i realizacija procesa kroz FUK/SUK“, koji će se održati u terminu 5. – 7. 6. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL „SLAVIA“. Prijave do 23.5.2024.

Informacije o kursu

 

E-5688 BV 4.-7.6.2024. EI_Upravljacka odgovornost_standardizacija_FUK_SUK

PRIJAVNICA E-5688 BV 5.-7.6.2024.

 

Stručni Seminar E-5688 ”Europske integracije Upravljačka odgovornost, standardizacija i realizacija procesa kroz FUK/SUK“, koji će se održati u terminu 5. – 7. 6. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL „SLAVIA“. Prijave do 23.5.2024.