Stručni Seminar E-5684 ”Primjena ISO standarda u javnoj upravi sa osvrtom na razvoj kompetencija Menadžera kvaliteta i Internih auditora“, koji će se održati u terminu 24. – 26. 4. 2024. U Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

Informacije o kursu

 

E-5684 DUB 24.-26.4.2024. ISO Standardi u javnoj upravi

PRIJAVNICA E-5684 DUB 24.-26.4.2024.

 

Stručni Seminar E-5684 ”Primjena ISO standarda u javnoj upravi sa osvrtom na razvoj kompetencija Menadžera kvaliteta i Internih auditora“, koji će se održati u terminu 24. – 26. 4. 2024. U Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.