INTERQUALITY Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju je osnovan i započeo s radom 2005. godine. Spajanjem uz pripajanje firme CADY doo Counsalting, Reengineering, Training koja je osnovana 1998. godine nastavili smo uspješnu saradnju sa postojećim poslovnim partnerima iste.

Osnovna djelatnost je projektovanje, pružanje konsultantskih usluga i edukacija u području poslovne organizacije i poslovnih sistema i do sada smo realizovali preko 150 projekata i 420 edukacija.

Naša koncepcija poslovnih sistema je zasnovana na modernoj procesnoj organizaciji i usklađena je sa međunarodnim standardima ISO 9000, 9001, 9004, 19011, 18001, 22000, 270001, 30001, 50001, HACCP i dr.

INTERQUALITY nudi širok obim konsultantskih usluga, proizvoda i obuke. Mi smo prepoznatljivi po tome da nudimo konsultantske usluge za cjelovite poslovne sisteme.

 

Misija Interquality d.o.o.je da bude most između privrede, nauke i univerziteta, vlasti i međunarodnih organizacija u primjeni savremenih metoda i tehnika i razvoja industrije i zaštite okoliša

 

U današnje doba ekonomskih i socijalnih promjena i brze tranzicije društva u “društvo znanja”  javljaju se izazovi za novim pristupom obrazovanju i učenju, s ciljem unapređivanja znanja, vještina i sposobnosti unutar lične, građanske, društvene i poslovne perspektive. Ekonomski razvoj neke države zavisi o kvaliteti njezinih ljudskih resursa. Korištenje tih resursa ulaganjem u njihovu kvalitetu primarni su elementi razvoja. Cjeloživotni sistem obrazovanja osnovna je pretpostavka rasta i razvoja te postaje nužno u vrijeme brzih promjena u potrebnim vještinama i znanjima.

INTERQUALITY je razvio djelotvorne metode učenja i poučavanja te uslove potrebne za postizanje kontinuiteta u cjeloživotnom učenju. Osiguravanje jednostavnog pristupa kvalitetnim informacijama vezanim za sticanje obrazovanja tokom cijelog života i osiguravanje cjeloživotnog učenja što je moguće bliže uz pomoć ICT-a (informacijsko-komunikacijske tehnologije.

INTERQUALITY je izgradio neformalni sistem obrazovanja odraslih na temelju potpunog i stalnog pristupa učenju radi stjecanja i obnavljanja vještina potrebnih za sudjelovanje u društvu temeljenom na znanju

INTERQUALITY organizuje interne i eksterne  poslovne seminare u izvođenju vodećih bosanskohercegovačkih i regionalnih stručnjaka iz prakse za pojedina područja poslovanja, kojima omogućuje kvalitetno permanentno obrazovanje različitim kategorijama i profilima poslovnog osoblja u područjima upravljanja ljudskim resursima, upravljanje kvalitetom u skladu sa zahtjevima ISO standarda, poslovne psihologije, menadžmenta i ekonomije.

Naš cilj predstavlja unapređenje postojećeg načina rada organizacija i znatno veće povećanje njihove uspješnosti. To ostvarujemo unapređenjem upravljačkih funkcija i unapređenjem poslovanja putem međnarodnih standarda. Ove djelatnosti realizujemo u najužoj saradnji sa poslovodstvom korisnika, prepoznavanjem njihovih potreba, obogaćujemo ih najsavremenijim metodologijama menadžmenta i organizacije poslovanja i vlastitim znanjem, te pretačemo u vrlo uspješne poslovne rezultate.