INTERAKTIVNA I STRUČNA RADIONICA “PROCJENA I UNAPREĐENJE SISTEMA FUK-a i GODIŠNJI IZVJEŠTAJ”

Start 31. January 2019. 10:00
End 28. September 2019. 16:00
AddressHotel Hollywood Ilidža-Sarajevo

Interaktivna i stručna radionica namijenjena je imenovanim koordinatorima za financijsko upravljanje i kontrole, menadžerima i članovima radnih skupina, sektorskim menadžerima i drugim zainteresiranim korisnicima javnih sredstava, javnim poduzećima i pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu za primjenu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole.

Radionica će se održati u Sarajevu Hotel “HOLLYWOOD” dana 31.01.2019. godine sa početkom u 10,00 sati.

Rok za prijavu je 25.01.2019. godine.

5515 FUK Prospekt Sarajevo 31.01.2019

E-5515 Prijavnica FUK-Sarajevo 31.01.2019