Stručni Seminar E-5680 ”Jačanje radnih potencijala, motivacije i profesionalnih kompetencija za europske integracije” 10.-12.4.2024. Baška Voda

Informacije o kursu

E-5680 BV 10.-12.4.2024. Jacanje radnih potencijala_motivacije_kompetencija

PRIJAVNICA E-5680 BV 10.-12.4.2024.

 

Stručni Seminar E-5680 ”Jačanje radnih potencijala, motivacije i profesionalnih kompetencija za europske integracije”, koji će se održati u terminu od 10. – 12. 4. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL ”Slavia”. Prijave do 2.4.2024.