ODGOĐEN Stručni Seminar E-5686 ”Europske integracije uredsko poslovanje, komunikacija, korespondencija i arhiviranje u svim poslovnim procesima” koji se trebao održati u terminu 22.-24.5.2024. Baška Voda GRAND HOTEL “SLAVIA”.

Informacije o kursu

E-5686 BV 22.-24.5.2024. EI_Uredsko poslovanje u procesima

PRIJAVNICA E-5686 BV 22.-24.5.2024.

 

Stručni Seminar E-5686 Europske integracije uredsko poslovanje, komunikacija, korespondencija i arhiviranje u svim poslovnim procesima, koji se trebao održati u terminu od 22. – 24. 5. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL ”Slavia” je ODGOĐEN.