STRUČNI SEMINAR E-5685 ”Temelj uspješnosti europskih integracija kroz primjenu socijalnih vještina u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i stručnim procesima”, koji će se održati u terminu 15. – 17. 5. 2024. u Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

 

E-5685 DUB 15.-17.5.2024. EI_Socijalne vjestine u procesima

PRIJAVNICA E-5685 DUB 15.-17.5.2024.

 

E-5685 ”Temelj uspješnosti europskih integracija kroz primjenu socijalnih vještina u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i stručnim procesima”, koji će se održati u terminu 15. – 17. 5. 2024. u Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

Stručni Seminar E-5684 ”Primjena ISO standarda u javnoj upravi sa osvrtom na razvoj kompetencija Menadžera kvaliteta i Internih auditora“, koji će se održati u terminu 24. – 26. 4. 2024. U Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

 

E-5684 DUB 24.-26.4.2024. ISO Standardi u javnoj upravi

PRIJAVNICA E-5684 DUB 24.-26.4.2024.

 

Stručni Seminar E-5684 ”Primjena ISO standarda u javnoj upravi sa osvrtom na razvoj kompetencija Menadžera kvaliteta i Internih auditora“, koji će se održati u terminu 24. – 26. 4. 2024. U Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

Stručni Seminar E-5683 ” Unapređenje administrativnih poslova, vođenja evidencija, upotreba pečata, obrada, zaštita, prenos i transport ličnih i tajnih podataka“, 24. – 26. 4. 2024. Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“.

E-5683 DUB 24.-26.4.2024. Administracija_evidencije_licni_tajni_podaci_pecati

PRIJAVNICA E-5683 DUB 24.-26.4.2024.

Stručni seminar E-5683 ” Unapređenje administrativnih poslova, vođenja evidencija, upotreba pečata, obrada, zaštita, prenos i transport ličnih i tajnih podataka“, koji će se održati u terminu 24. – 26. 4. 2024. U Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.