Stručni Seminar E-5689 ”EUROPSKE INTEGRACIJE ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE, INTERNA I EKSTERNA KOMUNIKACIJA, KORESPONDENCIJA, ARHIVIRANJE U POSLOVNIM PROCESIMA“, KOJI ĆE SE ODRŽATI U TERMINU 5. – 7. 6. 2024. U BAŠKOJ VODI, GRAND HOTEL „SLAVIA“. Prijave do 23.5.2024.

E-5689 BV 4.-7.6.2024. EI_Administrativno poslovanje-komunikacija u procesima

PRIJAVNICA E-5689 BV 5.-7.6.2024.

 

Stručni Seminar E-5689 ”EUROPSKE INTEGRACIJE ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE, INTERNA I EKSTERNA KOMUNIKACIJA, KORESPONDENCIJA, ARHIVIRANJE U POSLOVNIM PROCESIMA“, koji će se održati u terminu 5. – 7. 6. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL „SLAVIA“.  Prijave do 23.5.2024.

 

Stručni Seminar E-5688 ”Europske integracije Upravljačka odgovornost, standardizacija i realizacija procesa kroz FUK/SUK“, koji će se održati u terminu 5. – 7. 6. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL „SLAVIA“. Prijave do 23.5.2024.

 

E-5688 BV 4.-7.6.2024. EI_Upravljacka odgovornost_standardizacija_FUK_SUK

PRIJAVNICA E-5688 BV 5.-7.6.2024.

 

Stručni Seminar E-5688 ”Europske integracije Upravljačka odgovornost, standardizacija i realizacija procesa kroz FUK/SUK“, koji će se održati u terminu 5. – 7. 6. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL „SLAVIA“. Prijave do 23.5.2024.

STRUČNI SEMINAR E-5687-1 ”POSLOVNI PROCESI FUK-a, INTERNE REVIZIJE, METODOLOGIJA RADA, IT PODRŠKA PIFC APLIKACIJA, UPRAVLJANJE RIZICIMA, UNAPREĐENJA“ Zlatibor, 29.-31.5.2024. Prijave do 20.5.2024.

E-5687-1 Zlatibor 29.-31.5.2024. Procesi FUK-IR-IT PIFC-Rizici-Unapredjenja_Rev0

PRIJAVNICA E-5687-1 Zlatibor 29.-31.5.2024.

E-5687-1 ”POSLOVNI PROCESI FUK-a, INTERNE REVIZIJE, METODOLOGIJA RADA, IT PODRŠKA PIFC APLIKACIJA, UPRAVLJANJE RIZICIMA, UNAPREĐENJA“, koji će se održati u terminu 29. – 31. 5. 2024. na Zlatiboru, HOTEL „OLIMP“. Prijave do 20.5.2024.

NAPOMENA: 5 KPE BODOVA ZA INTERNE REVIZORE U INSTITUCIJAMA BIH.

 

Stručni Seminar E-5687-2 ”UČINKOVITA POSLOVNA KORESPONDENCIJA I KOMUNIKACIJA U UREDSKOM POSLOVANJU“, 29. – 31. 5. 2024. ZLATIBOR, HOTEL “OLIMP”. Prijave do 20.5.2024.

E-5687-2 Zlatibor 29.-31.5.2024. Ucinkovita_korespodencija_komunikacija_uredsko

PRIJAVNICA E-5687-2 Zlatibor 29.-31.5.2024.

Stručni seminar E-5687-2 ”UČINKOVITA POSLOVNA KORESPONDENCIJA I KOMUNIKACIJA U UREDSKOM POSLOVANJU“, koji će se održati u terminu 29. – 31. 5. 2024. na Zlatiboru, HOTEL „OLIMP“.

Prijave do 20.5.2024.

ODGOĐEN STRUČNI SEMINAR E-5687 ”Europske integracije Upravljačka odgovornost, standardizacija i realizacija procesa kroz FUK/SUK“ koji se trebao održati u terminu 22.-24.5.2024., BAŠKA VODA GRAND HOTEL SLAVIA 22.-24.5.2024.

 

E-5687 BV 22.-24.5.2024. EI_upravljacka odgovornost_standardizacija_FUK_SUK

PRIJAVNICA E-5687 BV 22.-24.5.2024.

ODGOĐEN Stručni Seminar E-5687 ”Europske integracije Upravljačka odgovornost, standardizacija i realizacija procesa kroz FUK/SUKkoji će se trebao održati u terminu od 22. – 24. 5. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL ”Slavia”. 

ODGOĐEN Stručni Seminar E-5686 ”Europske integracije uredsko poslovanje, komunikacija, korespondencija i arhiviranje u svim poslovnim procesima” koji se trebao održati u terminu 22.-24.5.2024. Baška Voda GRAND HOTEL “SLAVIA”.

E-5686 BV 22.-24.5.2024. EI_Uredsko poslovanje u procesima

PRIJAVNICA E-5686 BV 22.-24.5.2024.

 

Stručni Seminar E-5686 Europske integracije uredsko poslovanje, komunikacija, korespondencija i arhiviranje u svim poslovnim procesima, koji se trebao održati u terminu od 22. – 24. 5. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL ”Slavia” je ODGOĐEN.

STRUČNI SEMINAR E-5685 ”Temelj uspješnosti europskih integracija kroz primjenu socijalnih vještina u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i stručnim procesima”, koji će se održati u terminu 15. – 17. 5. 2024. u Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

 

E-5685 DUB 15.-17.5.2024. EI_Socijalne vjestine u procesima

PRIJAVNICA E-5685 DUB 15.-17.5.2024.

 

E-5685 ”Temelj uspješnosti europskih integracija kroz primjenu socijalnih vještina u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i stručnim procesima”, koji će se održati u terminu 15. – 17. 5. 2024. u Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.