STRUČNI SEMINAR E-5685 ”Temelj uspješnosti europskih integracija kroz primjenu socijalnih vještina u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i stručnim procesima”, koji će se održati u terminu 15. – 17. 5. 2024. u Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

 

E-5685 DUB 15.-17.5.2024. EI_Socijalne vjestine u procesima

PRIJAVNICA E-5685 DUB 15.-17.5.2024.

 

E-5685 ”Temelj uspješnosti europskih integracija kroz primjenu socijalnih vještina u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i stručnim procesima”, koji će se održati u terminu 15. – 17. 5. 2024. u Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

Stručni Seminar E-5684 ”Primjena ISO standarda u javnoj upravi sa osvrtom na razvoj kompetencija Menadžera kvaliteta i Internih auditora“, koji će se održati u terminu 24. – 26. 4. 2024. U Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

 

E-5684 DUB 24.-26.4.2024. ISO Standardi u javnoj upravi

PRIJAVNICA E-5684 DUB 24.-26.4.2024.

 

Stručni Seminar E-5684 ”Primjena ISO standarda u javnoj upravi sa osvrtom na razvoj kompetencija Menadžera kvaliteta i Internih auditora“, koji će se održati u terminu 24. – 26. 4. 2024. U Dubrovniku, GRAND HOTEL „PARK“. Prijave do 12.4.2024.

STRUČNI SEMINAR E-5681 ”Europske integracije – upravljanje kvalitetom, rizicima, kontinuitetom poslovanja primjenom ISO standarda i FUK-a u praksi“ Zlatibor,HOTEL „OLIMP“

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo

Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

&

OSKAR QUALITY

Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o.

organizuju

STRUČNI SEMINAR E-5681

Europske integracije – upravljanje kvalitetom, rizicima, kontinuitetom poslovanja primjenom ISO standarda i FUK-a u praksi“

koji će se održati u terminu 17. – 19. 4. 2024. na Zlatiboru, Hotel „OLIMP“.

Prijave do 5.4.2024.

Stručni seminar je namjenjen svim organizacijama bez obzira na djelatnost, svim rukovodiocima na svim nivoima, direktorima, internim revizorima, koordinatorima za FUK, menadžerima kvaliteta, članovima timova za FUK/SUK, internim auditorima, svim zaposlenima koji učestvuju u poslovnim procesima i svima koji žele da unaprijede vlastite kompetencije.

 

E-5681 Prospekt Zlatibor 17.-19.4.2024. FUK_kvaliteta_rizici_kontinuitet poslovanja.pub

E-5681 Prijavnica Zlatibor 17.-19.4.2024. FUK_ISO

STRUČNI SEMINAR E-5682 ”Jačanje radnih potencijala, motivacije i profesionalnih kompetencija za europske integracije“ Zlatibor, 17.-19.4.2024.

E-5682 Zlatibor 17.-19.4.2024. Jacanje potencijala_motivacije_kompetencija

E-5682 Prijavnica Zlatibor 17.-19.4.2024.

E-5682 ”Jačanje radnih potencijala, motivacije i profesionalnih kompetencija za europske integracije“, koji će se održati u terminu 17. – 19. 4. 2024. na Zlatiboru, HOTEL „OLIMP“. Prijave do 5.4.2024.

Stručni Seminar E-5680 ”Jačanje radnih potencijala, motivacije i profesionalnih kompetencija za europske integracije” 10.-12.4.2024. Baška Voda

E-5680 BV 10.-12.4.2024. Jacanje radnih potencijala_motivacije_kompetencija

PRIJAVNICA E-5680 BV 10.-12.4.2024.

 

Stručni Seminar E-5680 ”Jačanje radnih potencijala, motivacije i profesionalnih kompetencija za europske integracije”, koji će se održati u terminu od 10. – 12. 4. 2024. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL ”Slavia”. Prijave do 2.4.2024.