EKO KALENDAR

EKOLOŠKI KALENDAR

ZNAČAJNI DATUMI ZA EKOLOGIJU I ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA

 

• 02. februar Međunarodni dan zaštite močvarnih područja
• 14. februar Svjetski dan očuvanja energije
• 03. mart „Dan Sunca“
• 05. mart Svjetski dan energetske efikasnosti
• 20. mart Međunarodni dan rijeka
• 21. mart Svjetski dan šuma
• 22. mart Svjetski dan voda
• 23. mart Svjetski dan meteorologije Sat za planetu Zemlju
• 27. mart Dan akcije protiv prometa
• 22. april Dan planete Zemlje
• 26. april Svjetski dan obnovljivih izvora energije
• 10. maj Svjetski dan održivog razvoja
• 15. maj Dan akcije za klimu
• 18. maj Let, s Do It – očistimo Zemlju za jedan dan
• 22. maj Svjetski dan biološke raznovrsnosti
• 24. maj Europski dan parkova
• 05. juni Svjetski dan zaštite okoliša
• 08. juni Svjetski dan okeana
• 17. juni Svjetski dan suzbijanja erozije i suše
• 16. Juli Dan stabla
• 28. juli Dan zaštite prirode
• 24. avgust Svjetski dan roda
• 16. septembar Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača
• 21. septembar Međunarodna noć zaštite šišmiša
• 22. septembar Evropski dan bez automobila
• 26. septembar Svjetski dan čistih planina
• 27. septembar Svjetski dan turizma
• 06. oktobar Međunarodni dan zaštite staništa
• 04. novembar Svjetski dan klimatskih promjena
• 11. decembar Svjetski dan planina
• 29. decembar Međunarodni dan biološke raznovrsnosti

DAN PLANETE ZEMLJE

Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje (eng. Earth Day) obilježava se 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. Namjera je da ljude širom svijeta podsjeti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive, kao i da se stanovništvu ukaže na probleme ekosistema, na zagađenje naseljenih mjesta i na to kako poboljšati kvalitet životne sredine.

Dan planete Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine kada je tokom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru na kojoj je učestvovao veliki broj predstavnika vlada i nevladinih organizacija usklađen dalekosežni program za promociju održivog razvoja.

Na prijedlog Bolivijske vlade 2009. godine Opća skupština Ujedi­njenih naroda je 22. april proglasila međunarodnim Danom planete Zemlje. 

Neka budu samo mirni i veseli Dani Zemlje u budućnosti za naš lijepi svemirski brod Zemlja koji nastavlja da se okreće i kruži u hladnom svemiru sa njegovim toplim i lomljivim tovarom vedrog života. –Sekretar Ujedinjenih Nacija, U Thant 21. mart 1971.

Ovaj značajan datum se obilježava kako bi svjetska populacija postala svjesna svoje odgovornosti prema planetu na kojem živi i tako smanji negativan uticaj na životnu sredinu.
Diljem svijeta se danas organiziraju brojne akcije i manifestacije koje za cilj imaju podizanje nivoa ekološke svijesti, educiranje i motiviranje građana da se aktivno uključe u borbu za očuvanje planeta Zemlje.
Stručnjaci upozoravaju da je pored industrijskog i tehnološkog razvoja, čovjek svojim djelovanjem doveo do dramatičnog zagađenja životne sredine.
Biolozi upozoravaju da je veliki broj biljnih i životinjskih vrsta diljem svijeta pred izumiranjem, što ozbiljno dovodi do narušavanja čitavog ekosistema i biološke raznolikosti.
Kao ključne uzroke izumiranja vrsta, biolozi navode uništavanje staništa ljudskom aktivnošću, nekontrolisanu eksploataciju svih izvora Zemlje i njezinog biljnog i životinjskog svijeta kao i zagađenje životne sredine.

SVJETSKI DAN VODA

Svjetski dan voda ove se godine obilježava pod motom „Voda i održivi razvoj“.
Inicijativa obilježavanja Svjetskog dana voda ( World Water Day, WWD), pokrenuta je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED), održanoj u Rio de Jeneiru u decembru 1992. godine. Pažnja javnosti Rezolucijom Generalne skupštine UN-a od 22. februara 1993. godine. Dan voda se zvanično obilježava 22. marta svake godine, i kao takav zahtijeva pažnju javnosti na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Obilježavanje Svjetskog dana voda jedan je od načina kako na globalnom nivou, u duhu održivog razvoja, podići svijest o važnosti upravljanja vodom za sadašnje, ali i buduće generacije te apelirati na pomoć velikom dijelu svjetske populacije kojima je, nažalost, iz mnogih razloga zdravstveno-ispravna voda nedostupna.

Obilježavanjem ovog dana UN želi podsjetiti na važnost zaštite vode i nedostatak vode za piće u mnogim zemljama svijeta, jer oko milijardu ljudi u svijetu nema pristup sigurnoj pitkoj vodi.

Svake godine druga agencija UN-a koja ima veze sa pitanjem voda učestvuje kao koordinator proslave za cijeli svijet.

UN-ov Odjel za ekonomiju i cosijalna pitanja (UN DESA) koji je koordinirao proslavu Svjetskog dana voda 2005 godine, proglasio je i početak drugog UN-ovog međunarodnog desetljeća rada na zaštiti voda, koji se još naziva i Desetljeće vode za život 2005 – 2015. Proslavu naredne godine, 2006. koordinirao je UNESCO sa glavnom temom: voda i kultura, a 2007 godine Organizacija za hranu i agrikulturu (FAO), dok je tema bila – suočavanje s nedostatkom vode.

Svjetski dan voda se u Bosni i Hercegovini obilježava brojnim aktivnostima. Posebno je to naglašeno u općinama sliva rijeke Une, nerijetko titulirane kao najljepše rijeke u BiH. To područje obuhvata 22 općine iz BiH i Hrvatske, u kojima je proteklih godina realiziran veliki broj projekata u rješavanju vodosnabdijevanja i upravljanja vodama i okolinom.