Online prijava za kurs

Naziv edukacije

Naziv organizacije

Puna adresa

Telefon

Fax

e-mail / www

ID / PDV broj

Ime i prezime polaznika organizacije

Interquality d.o.o.
Ibrahima Ljubovića br.15

Tel: +387 33 762 545

Fax: +387 33 762 546
info@interquality.ba