ZLATIBOR, 24. – 26. 03. 2021. STRUČNI SEMINAR „ETIKA I INTEGRITET U POSLOVANJU SA AKCENTOM NA ZAŠTITU LIČNIH, TAJNIH I POVJERLJIVIH PODATAKA”

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako da unaprijedite svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i unapređenje kvalitete rada!

STRUČNI SEMINAR

ETIKA I INTEGRITET

u poslovanju

sa akcentom na zaštitu ličnih,  tajnih i povjerljivih podataka”

ZLATIBOR, 24. – 26. 03. 2021.

HOTEL „OLIMP“

Krajnji Rok za prijavu: 16. 03. 2021. do 12,00 sati

 Minimalni broj od 7 učesnika za održavanje seminara.

Postoji mogućnost organizovanja prevoza

E-5595 Zlatibor 24.-26.03.2021. Etika-integritet u poslovanju-prospekt

E-5595 PRIJAVNICA Zlatibor 24.-26.03.2021

 SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Seminar je namijenjen svim zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima,  svima koji rade sa zaštićenim podacima i informacijama,  za sve zaposlene koji žele da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i unapređenje kvalitete rada.

 • Praksa pokazuje da smo gotovo svakodnevno svjedoci gubitka vrijednih poslovnih podataka i informacija uzrokovanih nemarom, nehatom, nepažnjom, krađom ili uništenjem podataka, koji za posljedicu imaju poteškoće u radu i financijske gubitke

 • Šta uraditi? Na prvom mjestu su promjena odnosa prema radu putem edukacije zaposlenika u cilju podizanja sigurnosne kulture i jačanja integriteta svakog zaposlenika. Značajno je raditi na promjeni odnosa prema radu, kao i prema saradnicima koji sudjeluju u tom radu. Promjena svijesti o radu može biti posljedica vlastitog promjenjenog stava o radu ili pak pod utjecajem vanjskih elemenata.

CILJEVI I SVRHA SEMINARA: 

 • Jačanje integriteta unutar organiazcije.

 • Naći kvalitetna i primjenjiva rješenja zaštite ličnih, tajnih i povjerljivih podataka.

 • Promjena svijesti zaposlenika i stava u pogledu značaja zaštite podataka i informacija.

Ovaj seminar omogućava da svoju ulogu u poslovnoj atmosferi vidite na drugačiji način i da dobijete više samopouzdanja, kao i da profesionalno napredujete.

Kada smo zadovoljni načinom na koji sarađujemo sa kolegama i sa spoljnim saradnicima, svaki posao koji obavljamo nam se u samom početku čini već kao dobrim dijelom završen.

Edukacija zaposlenika, kroz seminare, predstavlja savremeni način usavršavanja rada svake organizacije.

 

PROGRAM SEMINARA: 

 • Primjena postojeće regulative, standarda, politika i procedura;

 • Izgradnja, mehanizmi zaštite i rizici integriteta podataka u poslovanju organizacije;

 • Novi trendovi standard “ISO 37001” i “ISO 27001” Sistem upravljanja informacionom sigurnošću;

 • Etički kodeks, kodeks poslovnog ponašanja;

 • Kako zaštiti lične, tajne i povjerljive podatke u praksi;

 • Organizacija rada, interna i eksterna komunikacija.

 

PREDAVAČI:

Selim Ćemerlić, dipl.ing.

EOQ menadžer/auditor kvalitete, IRCA Lead

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/auditor kvaliteta

CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 23.03.2021. utorak

 • 24.03.2021. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 25.03.2021.četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 26.03.2021. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U HOTELU „OLIMP“ na Zlatiboru:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 56,00 EUR,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 46,00 EUR,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi: 1,15 EUR.

 • Troškovi smještaja se uplaćuju unaprijed na osnovu Predračuna od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela „OLIMP“.

HOTEL OLIMP ZLATIBOR:

Ul. Miladina Pećinara br.1., 31315 Zlatibor

Tel: +381 31 842 555
Fax: +381 31 841 953
Email: hotelolimp@mts.rs

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije : 16.03.2021. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!