PRODUZEN ROK ZA PRIJAVU NA STRUCNI SEMINAR: Zlatibor, 21.-23.10.2020. „POSLOVNA IZVRSNOST unapređenje kvalitete rada, zaštite podataka u kancelarijskom i arhivskom poslovanju“ za državne službenike, namještenike i zaposlenike

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako uspješno obavljati svakodnevne poslove i zadatke!

„POSLOVNA IZVRSNOST

unapređenje kvalitete rada, zaštite podataka u kancelarijskom i arhivskom poslovanju“ 

za državne službenike, namještenike i zaposlenike

 Zlatibor, 21. – 23. 10. 2020.

HOTEL „OLIMP“

Rok za prijavu: 15. 10. 2020. do 14.00 sati

E-5586 Zlatibor 21.-23.10.2020 Poslovna izvrsnost kancelarijsko-arhivsko poslovanje

E-5586 PRIJAVNICA Poslovna izvrsnost-kancelarijsko-arhivsko-Zlatibor 21.-23.10.2020

SVRHA SEMINARA:

Daljnji razvoj znanja i vještina državnih službenika, namještenika, zaposlenika u korištenju tehnika i metoda za efikasno unapređenje kancelarijskog i arhivskog poslovanja, sigurnost i zaštita podataka i povećanje radne uspješnosti.

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucijama, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima. 

Seminar je namijenjen administrativnim djelatnicima svih razina kao i svima koji se bave poslovima kancelarijskog i arhivskog poslovanja i za sve zaposlene koji žele da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i boljeg snalaženja u savremenom radnom okruženju sa ciljem unapređenje kvalitete rada, zaštite podataka u provođenju kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Ključ uspješnog kancelarijskog i arhivskog poslovanja vodi do poslovne izvrsnosti u izvršavanju posla, a loša do neadekvatnog vođenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja i gubitka podataka. Primjenom dobre organizacije i realizacije poslova kancelarijskog i arhivskog poslovanja svim subjektima u organizaciji je jasno definisano šta trebaju i kako trebaju obavljati poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja i zaštite podataka. Očekivani rezultat je učinkovitost u radu i sigurnost podataka.

Uspješnom komunikacijom povećava se timska povezanost u procesima i jača se međusobna saradnja.

Edukacija zaposlenika, kroz seminare, predstavlja savremeni način usavršavanja rada svake organizacije.

CILJEVI SEMINARA:

Daljnji razvoj znanja, vještina i usvajanje širokog spektra znanja u efikasnom i sigurnom provođenju kancelarijskog i arhivskog poslovanja, zaštite podataka i unapređenje vještina u kvaliteti rada.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Poslovna izvrsnost, razvijanje kulture rada, primjena alata i tehnika i poslovnog bontona;

 • Kako zaštiti lične, tajne i povjerljive podatke u kancelarijskom i arhivskom poslovanju;

 • Unapređenje kvalitete rada u kancelarijskom i arhivskom poslovanju kroz primjenu savremenih poslovnih vještina;

 • Jačanje podrške menadžmentu i efikasna organizacija rada;

 • Uspješna poslovna komunikacija i organizacijsko ponašanje;

 • Organizacija rada, interna i eksterna komunikacija u uvjetima pandemije;

 • Radionica: “Kako postići poslovnu izvrsnost”.

 

PREDAVAČI:

 • Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/auditor kvaliteta

CIS Information Security Manager

 • Amela Muftić, dipl.oec.

Ovlašteni interni revizor

Certificirani trener ADS BiH/ADS FBiH

Certificirani trener ©CCBH

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 21.10.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 22.10.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 23.10.2020. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 15.10.2020. godine do 14.00 sati na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:   

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!