PRODUZEN ROK ZA PRIJAVU NA STRUCNI SEMINAR: ZLATIBOR, 21.-23.10.2020. ʺRAZVOJ I UNAPREĐENJE MENADŽERSKIH VJEŠTINA U ORGANIMA UPRAVE I DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMAʺ

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

 

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom seminaru!

 ʺRAZVOJ I UNAPREĐENJE MENADŽERSKIH VJEŠTINA U ORGANIMA UPRAVE I DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA” 

Zlatibor, 21. – 23. 10. 2020.

HOTEL „OLIMP“

 Rok za prijavu: 15. 10. 2020. do 14.00 sati

E-5587 Zlatibor 21.-23.10 Razvoj menadzerskih vjestina

E-5587 Zlatibor 21.-.23.10.2020 PRIJAVNICA Razvoj menadzerskih vjestina

 

SVRHA SEMINARA:

Daljnji razvoj znanja i vještina menadžera/rukovodioca na svim nivoima u organima uprave i drugim pravnim subjektima.

Menadžer sa dobrim menadžerskim vještinama pokreće misiju i viziju organizacije, realizujući ciljeve na vrijeme i sa manje prepreka i prigovora. Menadžer brine o interesima organizacije, ali i o interesima svojih saradnika što nije uvijek lako. Da biste bili uspješan menadžer morate stalno raditi na povećanju svoje fleksibilnosti, proširiti svoje menadžerske vještine i popuniti praznine u znanju.

Menadžerske vještine označuju sposobnosti menadžera da izborom i upotrebom odgovarajućih sredstava i metoda izvodi određene aktivnosti usmjerene ostvarenju ciljeva organizacije.

Vještine koje su potrebne menadžeru da bi bio kvalitetan i uspješan se stječu obrazovanjem te iskustvom. Potrebna znanja i vještine nisu ista za sve menadžere, ali svaki menadžer bi trebao imati osnovne i posebne vještine.

U poslovnom svijetu danas,  promjene su dio svakodnevice. Problemi u percepciji važnosti pojedinih menadžerskih vještina mogu se riješiti edukacijama, tečajevima i doškolovanjem.  

Za uspjeh menadžera je najbolje spajanje osnovnih i posebnih menadžerskih vještina kako bi rezultat rada bio sto učinkovitiji.               

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Rukovodiocima u institucijama na svim nivoima BiH, uključujući sve nivoe rukovođenja -sekretare, pomoćnike ministra, pomoćnike direktora, rukovodioce osnovnih OJ, samostalnih unutrašnjih OJ,  rukovodioce unutrašnjih OJ, internim revizorima, rukovodiocima svih nivoa u javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima

Edukacija zaposlenika, kroz seminare, predstavlja savremeni način usavršavanja rada svake organizacije.

CILJEV SEMINARA:

  • Podizanje svijesti o važnosti menadžerskih vještina, stalnog usavršavanja i nadograđivanja znanja kako bi mogli primijeniti adekvatne mjere za rješavanje problema i svakodnevnih izazova

PROGRAM SEMINARA:

  • Menadžment kao proces – Funkcije menadžmenta;

  • Osnovne menadžerske vještine:

-Konceptualne vještine,

-Vještine rada s ljudima,

-Tehničke i vještine oblikovanja.

  • Posebne menadžerske vještine:

-Vještine planiranja, organiziranja,

-Vještine upravljanja ljudskim potencijalima, vještine vođenja i

-Vještine kontroliranja.

  • Kvaliteti i odlike dobrog menadžera i dobrog upravljanja;

  • Preduslovi,  izazovi i mjere za razvoj upravljačke odgovornosti;

  • Odgovornost rukovodioca za finansijsko upravljanje i kontrolu. 

 

PREDAVAČI: 

Amela Muftić, dipl.oec.

Ovlašteni interni revizor

Certificirani trener ADS BiH/ADS FBiH

Certificirani trener ©CCBH

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/auditor kvaliteta

CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

  • 21.10.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

  • 22.10.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

  • 23.10.2020. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 15.10.2020. godine do 14.00 sati na:

E-mail: info@interquality.ba ili Fax: +387 33 762 545.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!