Zlatibor, 08. – 10. 07. 2020. SEMINAR: „KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE sa akcentom na zaštitu ličnih, tajnih i povjerljivih podataka“

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete

na stručnom seminaru!

 

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

sa akcentom na zaštitu ličnih, tajnih i povjerljivih podataka

 

Zlatibor, 08. – 10. 07. 2020.

HOTEL „OLIMP“

 

Rok za prijavu: 01. 07. 2020.

E-5581-1 PROSPEKT Zlatibor 08.-10.07.2020 kancelarijsko-arhivsko poslovanje

E-5581-1 PRIJAVNICA kancelarijsko-arhivsko-Zlatibor 08.-10.07.2020

E-5581-1 PRIJAVNICA kancelarijsko-arhivsko-Zlatibor 08.-10.07.2020 PDF-FORMAT

 SVRHA SEMINARA:

Daljnji razvoj znanja i vještina državnih službenika, namještenika, zaposlenika u primjeni zakonske regulative za kancelarijsko i arhivsko poslovanja na svim nivoima, sa posebnim akcenton na primjenu zakonske regulative i dobre parkse u zaštiti ličnih, tajnih i povjerljivih podataka.
SEMINAR JE NAMIJENJEN:
Administrativnim djelatnicima svih razina kao i svima koji se bave poslovima kancelarijskog i arhivskog poslovanja i za sve zaposlene koji žele da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i boljeg snalaženja u savremenom radnom okruženju sa ciljem unapređenje kvalitete rada u provođenju kancelarijskog i arhivskog poslovanja.
Praksa pokazuje da smo gotovo svakodnevno svjedoci gubitka vrijednih poslovnih podataka i informacija uzrokovanih nemarom, nehatom, nepažnjom, krađom ili uništenjem podataka, koji za posljedicu imaju poteškoće u radu i financijske gubitke
Šta uraditi? Na prvom mjestu su promjena odnosa prema radu putem edukacije zaposlenika u cilju podizanja sigurnosne kulture. Značajno je raditi na promjeni  odnosa prema radu, kao i prema saradnicima koji sudjeluju u tom radu. Promjena svijesti o radu može biti posljedica vlastitog promjenjenog stava o radu ili pak pod utjecajem vanjskih elemenata.
Edukacija zaposlenika, kroz seminare, predstavlja savremeni način usavršavanja rada svake organizacije.
CILJEVI SEMINARA:
 • Iznaći iznaći kvalitetna i primjenjiva rješenja zaštite ličnih, tajnih i povjerljivih podataka.
 • Promjena svijesti zaposlenika i stava u pogledu značaja zaštite u uvjetima pandemije.
PROGRAM SEMINARA:
 • Jačanje podrške menadžmentu i efikasna organizacija rada u kancelarijskom i arhivskom poslovanju;
 • Primjena postojeće regulative, standarda, politika i procedura o zaštiti ličnih, tajnih i povjerljiivh podataka i informacija;
 • Kako zaštiti lične, tajne i povjerljive podatke u kancelarijskom i arhivskom poslovanju;
 • Uspostavljanje mjera sigurnosti i zaštite;
 • Savremene metode i tehnike rada u kancelarijskom i arhivskom poslovanju;
 • Organizacija rada, interna i eksterna komunikacija u uvjetima pandemije.
  
PREDAVAČI:
 • Selim Ćemerlić, dipl.ing., EOQ menadžer/auditor kvalitete, IRCA Lead auditor
 • Zineta Ćemerlić, prof., EOQ menadžer/auditor kvaliteta/CIS Information Security Manager
DNEVNI RASPORED RADA:
 • 08.07.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 09.07.2020. radni dio od 09,00 – 16,00 sati
 • 10.07.2020. radni dio od 09,00 – 11,00 sati
KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:
350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 04.07.2020. godine na e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 04.07.2020. godine na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax:+387 33 762 545.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:   

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

 

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!