ZLATIBOR, 03.- 05.10.2018. “STANDARDI, PROPISI I SAVREMENI ALATI U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU”

Informacije o kursu

Kancelarijsko poslovanje je ključna djelatnost od koje zavisi uspješan rad organa i organizacija. Ono osigurava uslove za rad organa i organizacija, priprema i koordinira njihovim radom na izvršavanju njihovih osnovnih funkcija. Kancelarijsko poslovanje nije samo sebi cilj, ono služi da se osnovni poslovi pravilno razumiju, planiraju, na vrijeme otpočnu i završe. Seminar prati informatizaciju procesa elektronskog upravljanja dokumentima kroz sve njegove faze. Naglasak je na primjeni  elektronskog poslovanja na kojem danas leži kancelarijsko i arhivsko poslovanje kao i komunikaciju elektronskom poštom.

Program radionice:

  • Trendovi u primjeni europskih standarda i pozitivnih propisa u BiH;
  • Novi pristupi u radu sa dokumentima u papiriom i elektronskom obliku;
  • Životni ciklus dokumenta od njegovog nastanka do arhiviranja;
  • Način organizovanja i provođenja elektronskog upravljanja dokumentima;
  • Postupanje sa klasificiranim dokumentima sukladno važećim propisima;
  • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću, primjena organizacionih i tehničkih mjera zaštite dokumenata.

Cilj Radionice: Osvježiti znanja učesnika i upoznati ih sa novim savremenim alatima u kancelarijskom i arhivskom poslovanju.

Način rada: Radionica je visoko interaktivna i pretpostavlja uključivanje u rad svakog učesnika, razmjenu iskustava i dobre prakse.

Metode rada su: Rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Dnevni raspored rada:

03.10.2018. od 10,00 – 16,00 sati

04.10.2018. od 10,00 – 16,00 sati

05.10.2018. od 09,00 – 11,00 sati

Predavač: Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/auditor kvaliteta

CIS Information Security Manager

 

VAŠ INTERQUALITY TIM!

Više informacija na linku ispod, prospekt seminara sa prijavnim obrascima.

E-5497 Zlatibor Standardi-propisi-alati-Kancelarijsko 03.-05.10.2018

E-5497 Prijavnica za seminar Zlatibor, 03.- 05.10.2018