ZLATIBOR, 03.-05.03.2021. STRUČNI SEMINAR: „JAČANJE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIKA ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI U POSLOVNIM PROCESIMA S AKCENTOM NA ZAŠTITU LIČNIH, TAJNIH I POVJERLJIVIH PODATAKA“

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako odgovornije obavljati aktivnosti u poslovnim procesima!

STRUČNI SEMINAR:

JAČANJE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIKA ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI U POSLOVNIM PROCESIMA S AKCENTOM NA ZAŠTITU LIČNIH, TAJNIH I POVJERLJIVIH PODATAKA

 ZLATIBOR, 03. – 05. 02. 2021.

HOTEL „OLIMP“

Rok za prijavu: 22. 02. 2021. do 12,00 sati 

Minimalni broj od 7 učesnika za održavanje seminara. 

E-5592 Zlatibor Prospekt 03.-05.03.2021 Odgovornost zaposlenika

E-5592 PRIJAVNICA Zlatibor 03.-05.03.2021

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • svim zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima,

 • svima koji se bave poslovima kancelarijskog i arhivskog poslovanja i rade sa zaštićenim podacima i informacijama.

 • za sve zaposlene koji žele da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i unapređenje kvalitete rada.

CILJEVI I SVRHA SEMINARA:

 • Jačanje stvarne odgovornosti zaposlenih za poslove i zadatke koji obavljaju u svojim organizacijama.

 • Osigurati što jednostavnije, brže i efikasnije izvršavanje poslova i radnih zadataka uz osiguranje odgovarajućeg nivoa kvaliteta u skladu sa zakonom i ostalim propisima, planovima, politikama i procedurama i ISO standardima.

 • Od zaposlenika se očekuje obavljanje poslovnih aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

 • Promjena svijesti zaposlenika za zaštitu od nepravilnosti, zloupotrebe i prevare.

 • Stalno izvještavanje i praćenje rezultata rada u realizaciji zadataka u procesima rada.

 • Polazni osnov za stvaranje i održavanje okruženja koji daje pozitivan stav i stav prema primjeni elemenata kontrolnog okuženja su:

  • etičke vrijednosti, moral, integritet, kompetentnosti i motivacije zaposlenih,

  • način rukovođenja i stil upravljanja,

  • oznavanje i razumijevanje zaposlenih vezano za misiju i viziju organizacije i njihova uloga u ostavarenju postavljenih ciljeva za izvršavanje radnih zadatak,

  • jasna organizaciona struktura, uređena ovlaštenja i odgovornosti, i jasna linija izvještavanja u svim aktivnostima.

 • Unutar organizacije svi zaposleni moraju biti upoznati s ključnim poslovnim ciljevima u njihovima poslovnim procesima i njihovim glavnim aktivnostima.

 • Podaci o poslovnim procesima i aktivnostima u okviru svakog poslovnog procesa moraju biti dokumentovani (popis poslovnih procesa i mapa poslovnih procesa).

 • Osigurati da svi zaposleni razumiju svrhu procjene rizika i da budu upoznati koji su to mogući rizici u obavljanju njihovih poslova i radnih zadataka.

 • Svi zaposleni dužni su da primjenjuju propisane i pouzdane načine komunikacije (usmeno, pismeno ili elektronski), na način da svi zaposleni budu blagovremeno i pouzdano informisani o svim aktivnostima organizacije, a što uključuje i razumljve podatke o politikama, propisima i procedurama u skladu sa kojima se odvijaju poslovni procesi u organizaciji i postavljenim zadacima i ciljevima koje treba realizovati.

 • Zaposleni su dužni da obavještavaju neposrednog rukovodioca o izvršenju postavljenog cilja, poteškoćama i mjerama koje treba poduzeti u cilju povećanja efikasnosti prilikom realizacije istog.

 • Stalno praćenje od strane rukovodstva se provodi kroz redovne aktivnosti koje zaposleni preduzimaju u obavljanju dužnosti, kao i provođenjeme mjera za rješavanje uočenih slabosti i poteškoća.

Praksa pokazuje da smo gotovo svakodnevno svjedoci gubitka vrijednosti organizacije kao i poslovnih podataka i informacija uzrokovanih nemarom, nehatom, nepažnjom, krađom ili uništenjem podataka, koji za posljedicu imaju poteškoće u radu i finansijske gubitke.

Šta uraditi? Na prvom mjestu su promjena odnosa prema radu putem edukacije zaposlenika u cilju podizanja sigurnosne kulture. Značajno je raditi na promjeni  odnosa prema radu, kao i prema saradnicima koji sudjeluju u tom radu. Promjena svijesti o radu može biti posljedica vlastitog promjenjenog stava o radu ili pak pod utjecajem vanjskih elemenata.

Ovaj seminar omogućava da svoju ulogu u poslovnoj atmosferi vidite na drugačiji način i da dobijete više samopouzdanja, kao i da profesionalno napredujete.

Kada smo zadovoljni načinom na koji sarađujemo sa kolegama i sa spoljnim saradnicima, svaki posao koji obavljamo nam se u samom početku čini već kao dobrim dijelom završen.

Edukacija zaposlenika, kroz seminare, predstavlja savremeni način usavršavanja rada svake organizacije. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Kontrolno okruženje organizacije;

 • Etičke vrijednosti, kompetencije, integritet, stil upravljanja, lider ili šef;

 • Jačanje odgovornosti od rukovodioca do zaposlenika;

 • Ciljevi i procesna organizacija;

 • Kako upravljati rizicima;

 • Upravljanje informacijama i podacima (zaštita, povjerljivost,….);

 • Komunikacija, načini komuniciranja;

 • Usklađenost i/ili uspješnost 

PREDAVAČI:

Amela Muftić, dipl.oec, Ovlašteni interni revizor

Zineta Ćemerlić, prof. EOQ menadžer/auditor kvaliteta/CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 02.03.2021. utorak

 • 03.03.2021. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 04.03.2021.četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 05.03.2021. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U HOTELU „OLIMP“:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 56,00 EUR,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 46,00 EUR,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,15 EUR.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

 • Troškovi smještaja se uplaćuju unaprijed na osnovu Predračuna od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela “OLIMP”. 

HOTEL OLIMP ZLATIBOR

Ul. Miladina Pećinara br.1

31315 Zlatibor

Tel: +381 31 842 555
Fax: +381 31 841 953
Email: hotelolimp@mts.rs 

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 22.02.2021. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!