ZLATIBOR, 02.-04.10.2019. STRUČNI SEMINAR “PODIZANJE SVIJESTI O SIGURNOSTI INFORMACIJA U SVIM POSLOVNIM PROCESIMA”

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako u poslovnim procesima zaštiti podatke i informacije u digitalnom i papirnom obliku:

„PODIZANJE SVIJESTI O SIGURNOSTI INFORMACIJA U SVIM POSLOVNIM PROCESIMA“

Zlatibor, 02. – 04. 10. 2019.

“HOTEL OLIMP“

Rok za prijavu: 20. 09. 2019.

E-5553 Zlatibor Podizanje svijesti sigurnost informacija 02.-04.10.2019 Rev0

E-5553 Prijavnica Zlatibor 02.-04.10.2019 Rev1

http://www.hotelolimp.com/

Seminar je namijenjen zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tjelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima i NGO.

Praksa pokazuje da smo gotovo svakodnevno svjedoci gubitka vrijednih poslovnih podataka i informacija uzrokovanih nemarom, nehatom, nepažnjom, krađom ili uništenjem podataka, koji za posljedicu imaju poteškoće u radu i financijske gubitke.

Šta uraditi? Na prvom mjestu su promjena odnosa prema radu putem edukacije zaposlenika u cilju podizanja sigurnosne kulture. Značajno je raditi na promjeni  odnosa prema radu, kao i prema saradnicima koji sudjeluju u tom radu. Promjena svijesti o radu može biti posljedica vlastitog promjenjenog stava o radu ili pak pod utjecajem vanjskih elemenata.

Rukovodstvo svih organizacija mora pokazati liderstvo i opredijeljenost za sistem za upravljanje sigurnošću ipodataka i nformacija tako što će osiguravati da su definirane politike i ciljevi sigurnosti uspostavljeni i da su kompatibilni sa strateškim pravcem organizacije.

SVRHA SEMINARA JE DA:

 • Iznaći iznaći kvalitetna i primjenjiva rješenja zaštite ličnih podataka i poslovnih informacija.
 • Promjena svijesti zaposlenika i stava u pogledu značaja zaštite informacija u organizaciji.
 • Usvajanje smjernica i mogućih pravaca preventivnog djelovanja i zaštite od neželjenih gubitaka podataka i informacija.
 • Osigurati smjernice i podršku sigurnosti informacija u skladu s postojećim zakonskim rješenjima, principima COSO okvira i ISO standardom 27001:2013.

PROGRAM SEMINARA:

 • Upravljanje sigurnošću informacija kao koncept upravljanja organizacijom;
 • Analiza stanja i primjene postojeće regulative, standarda, politika i procedura o zaštiti informacija;
 • Primjena principa COSO okvira i ISO 27001 u poslovnim procesima;
 • Program podizanja svijesti u organizaciji;
 • Kako zaštiti lične podatke i informacije;
 • Kako upravljati procesom obrade ličnih podataka zaposlenih i korisnika;
 • Uspostavljanje mjera sigurnosti i zaštite podataka i informacija;
 • Osnovni zahtjevi EU Direktive „GDPR”. 

PREDAVAČI: 

 • mr. Zineta Ćemerlić, prof., EOQ menadžer/Lead auditor kvaliteta/CIS Information Security Manager 
 • Selim Ćemerlić, dipl. ing., IRCA Lead Auditor i EOQMenadžer kvaliteta

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 02.10.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 03.10.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 04.10.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 20.09.2019. na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 545.

 PRIJAVE I SMJEŠTAJ SUDIONIKA

Organizator je za potrebe sudionika omogućio ugodan smještaj u HOTEL-u OLIMP ZLATIBOR po pristupačnim cijenama u jednokrevetnim sobama 58,00 EUR po osobi/dnevno (dvokrevetne sobe po osobi/dnevno 48,00 EUR), boravišna taksa i osiguranje po osobi/dnevno 1,15 EUR.

Rezervacije smještaja osigurava organizator na temelju Vaše prijave. Troškovi smještaja plaćaju se izravno na recepciji hotela.

HOTEL OLIMP ZLATIBOR

Ul. Miladina Pećinara br.1., 31315 Zlatibor

Tel:  +381 31 842 555; Fax: +381 31 841 953

Email: hotelolimp@mts.rs

NAPOMENA: Broj učesnika za smještaj ograničen. Na upit mogućnost organizacije prevoza.

 INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:     

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!