ZLATIBOR, 02.-04.10.2019. NAPREDNI STRUČNI SEMINAR “FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE (FUK): COSO OKVIR, ZAKONSKA REGULATIVA I ZAHTJEVI MEĐUNARODNOG STANDARDA MN FMC 2017”

Informacije o kursu

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo, Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju, poziva sve ovlaštene predstavnike korisnika javnih sredstava prvog i drugog nivoa budžeta/proračuna na svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, da se prijave na napredni stručni seminar iz oblasti unapređenja primjene finansijskog upravljanja i kontrola „FUK“ pod nazivom:

„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE (FUK):

COSO OKVIR – PRINCIPI, ZAKONSKA REGULATIVA, MEĐUNARODNI STANDARD MN FMC 2017“

Zlatibor, 02. – 04. 10. 2019. Hotel Olimp

Prijave poslati do 20.09.2019.

E-5552 Zlatibor FUK 02.-04.10.2019

PRIJAVNICA Zlatibor Napredni-FUK 10.-12.04.2019

http://www.hotelolimp.com/

 OBVEZNICI PRIMJENE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE:

 • Ministarstva na nivou države BiH, Federacije Bosne I Hercegovine, Republike Srpske, (njima pripadajuće uprave, agencije, zavodi, sudstvo, tužilaštvo, pravobranilaštvo, zavodi, instituti, ustanove i posebna tijela),
 • Kantonalna Ministarstva (njima pripadajuće uprave, agencije, zavodi, sudstvo, tužilaštvo, pravobranilaštvo, zavodi, instituti, ustanove i posebna tijela),
 • Gradovi i Općine/Opštine Federacije Bosne I Hercegovine i Republike Srpske (agencije, zavodi, javna preduzeća/poduzeća, ustanove)
 • Javne obrazovne ustanove (vrtići, osnovne, srednje i visoke škole, ustanove za obrazovanje odraslih, fakulteti, univerziteti, akademije, biblioteke)
 • Javne zdravstvene ustanove (domovi zdravlja, bolnice, specijalističke zdravstvene ustanove, zavodi zdravstvenog osiguranja),
 • Javna komunalna preduzeća/poduzeća u entitetima, kantonima, gradovima i općinama/opštinama,
 • Preduzeća/poduzeća u većinskom državnom vlasništvu vlasništvu entiteta, kantona, gradova i općina/opština i
 • Sve organizacije koje koriste ili namjeravaju koristiti sredstva iz fondova EU.

CILJEVI SEMINARA:

 • Unaprijeđenje znanja u primjeni principa COSO okvira, zakonske regulative na svim nivoima vlasti i standarda MN FMC 2017 sistema FUK-a.
 • Upoznavanje sa naprednim metodama određivanja ciljeva, mjerenja procesa i metodologijom procjene rizika. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Analiza primjene postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 • Plan otklanjanja uočenih nepravilnosti;
 • Primjena zakonske regulative;
 • Primjena principa COSO okvira:
 • -Kontrolno okruženje
 • -Upravljanje rizicima
 • -Kontrolne aktivnosti
 • -Informacije i komunikacija;
 • Zahtjevi i primjena Međunarodnog standarda MN FMC 2017;
 • Unapređenje upravljanja poslovnim procesima;
 • Karakteristike poslovnih procesa;
 • Mjerenje efektivnosti procesa BSC metodom;
 • Revizija registra rizika;
 • Izvještavanje o sistemu FUK-a. 

PREDAVAČI: 

 • Selim Ćemerlić, ing., IRCA Lead Auditor i EOQMenadžer kvaliteta
 • Zineta Ćemerlić, prof., EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta/CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 02.10.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 03.10.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 04.10.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 20.09.2019. godine našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546. 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:     

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE!

UČITE I RADITE SA NAMA!