ZAŠTITA LIČNIH, POSLOVNIH I TAJNIH PODATAKA- PRAKTIČNA RJEŠENJA I PRIMJENA

Informacije o kursu

Poštovane/i
Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako uspostaviti i održavati sistem zaštite ličnih, poslovnih i tajnih podataka u organizaciji u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima u BiH!

  • Da li znate koje su Vaše obaveze koje proističu iz Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka i Zakona o zaštiti tajnih podataka u BiH?
  • Da li ste upoznati s odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka u BiH?
  • Da li znate kako i na koji način zaštititi i klasificirati poslovne podatke i informacije?
Program seminara koncipiran je na način da se sudionici:
– upoznaju s načinima zaštite u poslovnom komuniciranju, važećim normativnim propisima BiH, metodologiji klasificiranja podataka i informacija i primjenjivim europskim ISO standardima kojima je regulirano područje zaštite poslovnih i klasificiranih podataka;
– informišu i praktično primjene odredbe Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka u BiH, izrade Pravilnika o provođenju Zakona, uspostave zbirke ličnih podataka i izrade Plan sigurnosti ličnih podataka;
– informišu i praktično primjene odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka u BiH;
– informišu o primjeni standarda ISO/IEC 27001:2013, koji pomaže organizacijama da zaštite osjetljive informacije kroz strukturirano upravljanje informacionim sistemima, ljudima i procesima.

Predavači:

Edin Ljuhar, dipl.oec. Menadžer i  IRCA Lead auditor kvaliteta/

Zineta Ćemerlić, prof. Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

Program seminara:

  • Praktična primjena odredaba Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka i Zakona o zaštiti tajnih podataka u BiH;
  • Smjernice za izradu Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka Kontrolora, uspostavljanje i vođenje zbirki ličnih/osobnih podataka, izrada Plana sigurnosti;
  • Obrada i zaštita ličnih podataka zaposlenih u javnim organima i pravnim licima;
  • Metode zaštite dokumenata;
  • Sigurnost i zaštita podataka u elektronskom poslovanju;
  • Primjena standarda ISO/IEC 27001:2013 za zaštitu ličnih/osobnih i tajnih podataka.

 

Dnevni raspored rada:
06.12.2017. Srijeda              10:00 – 16:00
07.12.2017. Četvrtak            09:00 – 16:00
08.12.2017. Petak                09:00 – 12:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.
Koristimo se različitim kreativnim metodama koje obuhvataju vizualno, auditivno i iskustveno učenje, uz teoretsku podlogu, jer znamo da za usvajanje novih znanja i vještina nije dovoljno samo slušanje predavanja, već je važno istraživanje i uvježbavanje.
Važan nam je individualni pristup svakom polazniku, kako bi svako za sebe dobio maksimalna znanja i iskustva.

Prijave poslati do  01.12.2017. Više informacija na linku ispod.

Zastita licnih-poslovnih-tajnih podataka, PDF, Beodrad 06.-08.12.2017
E-5465 Prijavnica