ZAŠTITA I ČUVANJE ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE U PRAKSI

Informacije o kursu

Najvrijedniji i najvažniji dokumenti koji nastaju u svakodnevnom poslovanju organa uprave, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, javnim preduzećima, svim pravnim subjektima i NGO, jednog dana postat će arhivskom građom.

Osim praktičnih razloga i interesa svakog stvaratelja, ovo je dodatni razlog da se briga o dokumentima započne od samog trenutka njihovog nastanka, kako bi se garantovalo da će nakon preuzimanja od strane državnog arhiva biti istinska, cjelovita „memorija naroda“ – arhivski izvori, kao najpouzdanija evidencija o prošlosti i o ljudskom stvaranju.

Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja.

 

Ciljevi Seminara:

  • Unaprijeđenje znanja učesnika koji se bave stvaranjem, upravljanjem, čuvanjem i brigom za arhivsku registraturnu građu.
  • Upoznavanje sa Modelom kontinuiteta arhivske građe.

Program seminara:

  • Arhivistika i arhivska služba;
  • Zaštita registraturne i arhivske građe kod stvaratelja;
  • Opšti principi odabiranja arhivske građe i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Vrste registraturnih dokumenata;
  • Model kontinuiteta arhivske građe;
  • Organizacione i tehničke mjere zaštite registraturne i arhivske građe.;
  • Primjena informacionih tehnologija u arhiviranju.

Predavači:

Edin Ljuhar, dipl.oec. Menadžer i auditor kvaliteta/
Zineta Ćemerlić, prof.Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

Dnevni raspored rada:

21.03.2018. Srijeda              10:00 – 16:00
22.03.2018. Četvrtak            09:00 – 16:00
23.03.2018. Petak                09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.

Koristimo se različitim kreativnim metodama koje obuhvataju vizualno, auditivno i iskustveno učenje, uz teoretsku podlogu, jer znamo da za usvajanje novih znanja i vještina nije dovoljno samo slušanje predavanja, već je važno istraživanje i uvježbavanje.

Važan nam je individualni pristup svakom polazniku, kako bi svako za sebe dobio maksimalna znanja i iskustva.

 

Prijave i smještaj sudionika Vaše prijave poslati do 15.03.2018.

Organizator je za potrebe sudionika omogućio ugodan smještaj u Hotelu Kasina – u Beogradu, po pristupačnim cijenama u jednokrevetnim sobama 66,00 EUR po osobi (dvokrevetne sobe po osobi 55,00 EUR), boravišna pristojba 1,50 EUR dnevno.

Rezervacije smještaja osigurava organizator na temelju Vaše prijave. Troškovi smještaja plaćaju se izravno na recepciji hotela ili putem predračuna.

Prospekt seminara sa prijavnicom dostupan na linku ispod.

Zaštita i čuvanje arhivske i registraturne gradje u praksi, Beograd 21.-23.03.2018