Vlašić, 17. – 19. 03. 2021. STRUČNI SEMINAR: „ETIČNO I PROFESINALNO PONAŠANJE ZAPOSLENIKA U UREDSKOM POSLOVANJU POSTUPANJE SA LIČNIM I TAJNIM PODACIMA I POSLOVNIM INFORMACIJAMA”

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju koji će vam omogućiti da razvijate etično i profesionalno ponašanje u uredskom poslovanju, čime osiguravate zaštitu integriteta podataka i informacija.

ETIČNO I PROFESINALNO PONAŠANJE ZAPOSLENIKA U UREDSKOM POSLOVANJU

POSTUPANJE SA LIČNIM I TAJNIM PODACIMA I POSLOVNIM INFORMACIJAMA”

VLAŠIĆ, 17. – 19. 03. 2021.

 „HOTEL BLANCA“

Minimalni broj od 7 učesnika za održavanje seminara.

Krajnji rok za prijavu: 05. 03. 2021. do 12,00 sati

E-5594 Vlasic 17. – 19. 03. 2021. Etika-profesionalnost-prospekt

E-5594 PRIJAVNICA Vlasic 17.-19.03.2021

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Zaposlenima  u organima uprave, službama za upravu, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, NGO, privrednim društvima i drugim pravnim licima.

Uredsko poslovanje osigurava uspješan i dokumentovan rad javnih organa i organizacija,  priprema i koordinira njihovim radom na izvršavanju njihovih osnovnih funkcija. Uredsko poslovanje služi da se osnovni poslovi pravilno razumiju, planiraju, na vrijeme otpočnu i kvalitetno završe.

U uredskom poslovanju sigurnost podataka podrazumijeva postojanje sigurnosnih procedura za prijem, rukovanje, pohranjivanje, arhiviranje, uništavanje, distribuciju, umnožavanje, prepisivanje, prevođenje, izdavanje, uvid i objavljivanje informacija i podataka.

Seminar prati informatizaciju procesa elektronskog upravljanja dokumentima kroz sve njegove faze. Naglasak je na primjeni  elektronskog poslovanja na kojem danas leži uredsko i arhivsko poslovanje kao i komunikaciju elektronskom poštom.

Rukovodstvo svih organizacija mora pokazati liderstvo i opredijeljenost za zaštitu integriteta podataka i informacija kroz primjenu sistema za upravljanje sigurnošću podataka i informacija tako što će osiguravati da su definirane politike i ciljevi sigurnosti uspostavljeni i da su kompatibilni sa strateškim pravcem organizacije.

Praksa pokazuje da smo gotovo svakodnevno svjedoci gubitka vrijednih poslovnih podataka i informacija uzrokovanih nemarom, nehatom, nepažnjom, krađom ili uništenjem podataka, koji za posljedicu imaju poteškoće u radu i financijske gubitke.

Šta uraditi? Na prvom mjestu su promjena odnosa prema radu putem edukacije zaposlenika u cilju podizanja sigurnosne kulture. Značajno je raditi na promjeni  odnosa prema radu, kao i prema saradnicima koji sudjeluju u tom radu. Promjena svijesti o radu može biti posljedica vlastitog promjenjenog stava o radu ili pak pod utjecajem vanjskih elemenata.

Rukovodstvo svih organizacija mora pokazati liderstvo i opredijeljenost za sistem za upravljanje sigurnošću podataka i informacija tako što će osiguravati da su definirane politike i ciljevi sigurnosti uspostavljeni i da su kompatibilni sa strateškim pravcem organizacije.

 

SVRHA SEMINARA:

 • Osigurati integritet podataka i informacija u uredskom polsovanju, primjenom etičkog i profesionalnog kodeksa, postojećim zakonskim rješenjima i ISO standardima 27001 i 37001.

 • Iznaći kvalitetna i primjenjiva rješenja zaštite ličnih/tajnih podataka i poslovnih informacija.

 • Promjena svijesti zaposlenika i stava u pogledu značaja zaštite integriteta podataka i informacija u organizaciji.

 • Usvajanje smjernica i mogućih pravaca preventivnog djelovanja i zaštite od neželjenih gubitaka podataka i informacija.

CILJ SEMINARA:

Daljnji razvoj znanja i vještina zaposlenika u primjeni etičkog i profesionalnog kodeksa u uredskom poslovanju. Time se daje doprinos ispravnom postupanju sa ličnim, tajnim i polsovnim informacijama.

 

PROGRAM SEMINARA: 

 • Uredsko poslovanje – uspješna primjena etičkog kodeksa, profesionalnih standarda za očuvanje integriteta podataka u organizaciji;

 • Primjena postojeće regulative, standarda ISO 27001, ISO 37001, politika i procedura o zaštiti ličnih, tajnih podataka i informacija;

 • Program podizanja svijesti u organizaciji;

 • Primjjena Poltike Informacione sigurnosti;

 • Uspješna poslovna komunikacija sa strankama, partnerima i saradnicima.

 

PREDAVAČ:

 • Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ Menadžer/Lead Auditor kvaliteta / CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak 17.03.2021. godine

 • 17.03.2021. radni dio od 12,00 – 16,00 sati

 • 18.03.2021. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 19.03.2021. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA HOTEL “BLANCA” VLAŠIĆ:

 • Cijena smještaja u jednokrevetnim sobama 130,00 KM po osobi/danu,

 • Cijena smještaja u dvokrevetnim sobama 115,00 KM po osobi/danu

 • Boravišna pristojba i osiguranje u iznosu od 3,00 KM po osobi/danu.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

 

NAČIN PLAĆANJA SMJEŠTAJA:

Troškovi smještaja plaćaju se unaprijed prema predračunu od Interquality d.o.o. ili izravno na recepciji hotela. 

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:

350 KM – 175 EUR

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

NAČIN PLAĆANJA KOTIZACIJE:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna od Interquality d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće na seminaru.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije do 05.03.2021. godine do 12,00 sati na e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:      

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!