E-5671 ”KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OSNOVA SREĐENOSTI REGISTRATURNE I ARHIVSKE GRAĐE, E-PISARNICA”, Baška Voda 06.-08.12.2023.

Informacije o kursu

 

E-5671 Prospekt BV KANCELARIJSKO-ARHIVSKO-E-PISARNICA 06.-08.12.2023

E-5671 Prijavnica Kanc-arhivsko-e-pisarnica BV_06.-08.12.2023

Stručni Seminar E-5671 ”KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OSNOVA SREĐENOSTI REGISTRATURNE I ARHIVSKE GRAĐE, E-PISARNICA”, koji će se održati u terminu od 06. – 08. 12. 2023. u Baškoj Vodi, Grand Hotel Slavia.