E-5669 ”ORGANIZACIJSKI I INDIVIDUALNI ALATI ZA PREVENCIJU STRESA I POSTIZANJE BOLJEG RADNOG UČINKA”, Baška Voda 15.-17.11.2023.

Informacije o kursu

 

E-5669 Prospekt BV 15.-17.11.2023. ALATI-PREVENCIJA STRESA-RADNI UCINAK

E-5669 Prijavnica Alati-Prevencija stresa-ucinak BV_15.-17.11.2023.

 

Stručni Seminar E-5669 ”ORGANIZACIJSKI I INDIVIDUALNI ALATI ZA PREVENCIJU STRESA I POSTIZANJE BOLJEG RADNOG UČINKA”, koji će se održati u terminu od 15. – 17. 11. 2023. u Baškoj Vodi, Grand Hotel Slavia.