“ULOGA ŽENA U POSLOVNOM SVIJETU IZAZOVI I OGRANIČENJA“ Baška Voda, 11. – 13. 03. 2020. GRAND HOTEL SLAVIA/HORIZONT

Informacije o kursu

Poštovane/i,

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo, Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju predstavlja Program i inovativni pristup obilježavanja Međunarodnog dana žena 8.marta, kroz održavanje prigodnog Seminara na temu:

“ULOGA ŽENA U POSLOVNOM SVIJETU IZAZOVI I OGRANIČENJA“

Baška Voda, 11. – 13. 03. 2020.

GRAND HOTEL SLAVIA/HORIZONT

Rok za prijavu: 29. 02. 2020. do 12,00 sati

E-5577-1 Prospekt Baska Voda Uloga zena u poslovnom svijetu 11.-13.03.2020

E-5577-1 Prijavnica Baska Voda Uloga zena u poslovnom svijetu IS 11.-13.03.2020

Pozivamo Vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju zaposlenih žena u organima uprave, službama za upravu, tjelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima

Razvojem bosanskohercegovačkog društva, žena je postala aktivan učesnik u svim aspektima društvenog života. Zahvaljujući njenoj biološkoj ulozi te emocionalnom i psihološkom pristupu poslu, učešću poslovne žene u razvoju društva pridaje se sve više pažnje. Evidentno je da su znanje, te obrazovanje kao generator znanja, ključni elementi stvaranja konkurentske prednosti žena u savremenom svijetu. Žene ne bi smjele biti u poziciji da biraju između karijere i porodice, a najčešće to i dalje jesu. Potrebno je kontinuirano raditi na snažnijem osvještavanju svih dionika o postojanju problema i prilikama koje se propuštaju manjim angažmanom žena, na njihovom osnaživanju i ohrabrivanju da slijede svoje profesionalne ambicije kao i na rušenju predrasuda i uklanjanju drugih barijera u zajednici. Europska je komisija usvojila Direktivu o ženama u upravnim odborima s ciljem ujednačenja zastupljenosti žena i muškaraca među članovima uprava i nadzornih odbora. 

SVRHA SEMINARA:

 • Kroz ovakav vid seminara imate mogućnost razvijanja socijalnih vještina u cilju povećavanja radne uspješnosti i upoznavanje sa mogućnostima aktivnog učešća žena u savremenom društvu i unapređenja kvaliteta njihova življenja. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Uloga poslovnih žena u savremenom radnom okruženju;
 • Stručne i lične kompetencije poslovnih žena;
 • Ključni faktori u razvoju ženske karijere;
 • Analiza stanja i primjene postojeće regulative, standarda, politika i procedura kod zapošljavanja žena;
 • Program podizanja svijesti u rodnoj ravnopravnosti u organizaciji;
 • Zapreke u napredovanju žena;
 • Balansiranje između privatnog i poslovnog života;
 • Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu i zaštita na radu.

PREDAVAČI:

 • mr. Maja Vlaho, dipl. novinar
 • mr. Zineta Ćemerlić, prof.

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 11.03.2020. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 12.03.2020. četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 13.03.2020. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 29.02.2020. godine do 12,00 sati na našu e-mail adresu:info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546. 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:       

SBERBANK BH d.d.

Računbroj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

Veseli nas što ćete se uključiti u ovaj program!

Cijeloživotno obrazovanjeput u Europu!

Uključimo sve žene!