Neum, 27.-29.06.2018. Grand Hotel Neum „UČINKOVITOST KOMUNIKACIJE ADMINISTRATIVNOG, STRUČNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA“

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru!

Seminar je namijenjen administrativnom i tehničkom osoblju u organima uprave, službama za upravu i drugim organima vlasti (službe i tijela zakonodavnih i izvršnih organa), institucijama koje vrše javna ovlaštenja, obrazovnim, zdravstvenim, pravosudnim institucijama, finansijskim oraganizacijama, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima.

Administrativno poslovanje podrazumijeva, u prvom redu, rad koji se obavlja u organima i organizacijama sa ciljem da se registruje i prati tok radnog procesa te obezbjeđuje obavljanje osnovnih funkcija organa, odnosno, organizacija. Savremeno poslovanje organizacija ne može se provesti bez adkevatnih, kompetentnih i visoko motivisanih kadrova.

U svakodnevnom životu smo okruženi mnoštvom informacija. Te informacije mi primamo i dajemo, tako da 80% budnog vremena provodimo komunicirajući. Komunikacija se može definisati kao proces razmene informacija korišćenjem riječi, simbola i neverbalnog ponašanja. Komunikacija je vještina – što znači da se umjetnost komuniciranja može naučiti i samim tim olakšati svakodnevno funkcionisanje kako u poslovnom svijetu tako i u privatnom.

Ciljevi seminara:

 • Uspostavljanje učinkovitog komunikacijskog sistema za administrativno poslovanje.
 • Obuhvat i organizacija poslova.

Predavači:

 • Maja Vlaho, PR Manager

Program seminara:

 • Savremene poslovne komunikacijske vještine u administrativnom poslovanju;
 • Prepreke uspješne komunikacije:
 • Primjena metoda za poboljšanje poslovne efikasnosti;
 • Učinkovitost korištenja sistema komuniciranja;
 • Učinkovita organizacija, koordinacija i kontrola rada;
 • Unutarnje vrednovanje i samoanaliza;
 • Alati i tehnike za osiguranje povratnih informacija.

 Dnevni raspored rada:

 • 27.06.2018. Srijeda              10:00 – 16:00
 • 28.06.2018. Četvrtak            09:00 – 16:00
 • 29.06.2018. Petak                09:00 – 11:00

VAŠ INTERQUALITY TIM!

Više informacija na linku ispod, prospekt seminara sa prijavnim obrascima.

Prospekt E-5488 Neum Ucinkovitost komunikacije 27. -29.06.2018