STRUČNO USAVRŠAVANJE „PRODAJNE TEHNIKE“ MOSTAR HOTEL MOSTAR 20.02.2019.

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru “Prodajne tehnike“, koji će se održati u Mostaru dana 20.02.2019. godine u Hotel Mostar. 

PRIJAVE NA SEMINAR POSLATI DO 11.02.2019.

PROSPEKT Mostar Prodajne tehnike 20.02..2019

PRIJAVNICA Mostar Prodajne tehnike 20.02.2019

SEMINAR JE NAMJENJEN:

Prodajnom osoblju koje radi u B2B i B2C okruženju:

Vlasnici, Key Account Manageri, voditelji prodaje, komercijalisti i svi koji žele postići uspješnu prodaju proizvoda i usluga u realnom i javnom sektoru, privrednim društvima, državnim firmama i institucijama i drugim pravnim licima, kao i fizičkim osobama. 

CILJEVI SEMINARA:

 • Upoznavanjem sa procesom prodaje;
 • Približiti kandidatima tehnike prodaje
 • Komplementarna prodaja kao alat za uvećanje prodajne cijene – Upselling/Cross Selling
 • Spoznati važnost akvizicije novih kupaca;
 • Pojačati nivo svjesnosti o ulozi prodajnog osoblja. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Važnost prodaje i misija prodavača;
 • Dobrodošlica kupcu– Prvi utisak;
 • Istraživanje potreba kupaca ;
 • Metodologija predstavljanja proizvoda;
 • Vođenje procesa pregovaranja;
 • Proaktivni pristup potrebama kupca: Prodaja komplementarnih proizvoda i usluga , dodatna prodaja;
 • Sklapanje ugovora-narudžbe: Mjerenje, ocjena i analiza zadovoljstva kupaca;
 • Feedback učesnika;
 • Radionica:

– Stavljanje u uloge prodavač-kupac sa analizom;

– Stimulacija prodavača, načini stimulacije, destimulacije, postizanja win-win situacije.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU: 150,00 KM u cijenu nije uključen PDV.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, osvježenje u pauzama, ručak,

nastavnu dokumentaciju, i Uvjerenje o Usavršavanju – Certifikat.

Iznos kotizacije uplaćuje se na osnovu predračuna prema dostavljenoj prijavnici za seminar.

Banka: SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

ID broj: 4201044570009

PDV broj: 201044570009

Rješenje broj: 065-Reg-17-001737

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo, Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

Ul. Ibrahima Ljubovića br. 15., 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 762 545; Fax: +387 33 762 546;

Mob: + 387 61 491 413;

e-mail: info@interquality.ba

www.interquality.ba