STRUČNI SEMINAR: „VJEŠTINE LIČNE I PROFESIONALNE EFIKASNOSTI“   Baška Voda, 15. – 17. 04. 2020.   „HOTEL HORIZONT/GRAND HOTEL SLAVIA“

Informacije o kursu

Poštovane/i, 

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Stručnom Seminaru:

VJEŠTINE LIČNE I PROFESIONALNE EFIKASNOSTI“ 

Baška Voda, 15. – 17. 04. 2020. 

„HOTEL HORIZONT/GRAND HOTEL SLAVIA“

Rok za prijavu: 06. 04. 2020.

E-5578 Prospekt Baska Voda Vjestine licne i profesionalne efikasnosti 15.-17.04.2020

E-5578 Prijavnica Baska Voda Vjestine licne i profesionalne efikasnosti 15.-17.04.2020

 Seminar je namijenjen direktorima, menadžerima, rukovodiocima, članovima timova, poslovnim sekretaricama/tajnicama, šalterskim zaposlenicima i svima onima koji žele da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i boljeg snalaženja u savremenom radnom okruženju.

Seminar omogućava da svoju ulogu u poslovnoj atmosferi vidite na drugačiji način i da dobijete više samopouzdanja, kao i da profesionalno napredujete.

Upravljanje sobom obuhvata vladanje sobom, organizaciju sebe i svoga života, konstituiranje svoga »ja«, pozornost prema sebi, razgovor sa sobom, spoznaju sebe, oblikovanje sebe, prijateljstvo sa sobom, brigu za sebe, organiziranje sebe, istinu i pravednost prema sebi, uređenje svog života, savladavanje svakidašnjice, izbalansiranost materijalne, tjelesne i duševne brige za sebe.

Lični i organizacijski razvoj je do sada najmanje iskorišteno područje edukacije. Predstavlja čovjekovu interakciju sa samim sobom. Kroz ovo područje naučiti ćete:

 • Kako pojačati samopouzdanje i odgovornost u svrhu boljih poslovnih rezultata?
 • Kako održati radnu energiju tokom cijelog radnog dana?
 • Kako učinkovitije upravljati vremenom?
 • Kako savladati stres i kako upravljati promjenama.

SVRHA SEMINARA:

 • Osvijestiti učesnike da je jedan od najvećih kapitala koji posjeduje svaki čovek jeste njegova sloboda izbora koja, između ostalog, počiva na samosvijesti odnosno sposobnosti da svako spozna samog sebe, tj. odgovori na pitanja ko sam, šta sam, šta želim,šta su moji ciljevi, misija… 

PROGRAM SEMINARA:

 • Personalni menadžment – kako uticati na sebe?
 • Savremeno radno okruženje: Zahtjevi poslovanja, radni zadaci i prilagođavanje promjenama;
 • Unapređenje poslovne kulture i rada sa ljudima;
 • Unapređenje komunikacijskih vještina; barijere, retorika i javni nastup;
 • Motivacija i samomotivacija – energija uspjeha;
 • Efikasno upravljanje vremenom;
 • Konflikt menadžment;
 • Emocionalna inteligencija u poslu;
 • Efikasno upravljanje stresom.

PREDAVAČ:

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/Lead auditor kvaliteta/CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 15.04.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 16.04.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 17.04.2020. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA SEMINAR:

350,00 KM bez PDV-a

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 06.04.2020. na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax: +387 33 762 546. 

NAPOMENA: Broj učesnika za smještaj ograničen. 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:       

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!