STRUČNI SEMINAR “UREDSKO POSLOVANJE I INFORMACIONA SIGURNOST” BAŠKA VODA, GRAND HOTEL SLAVIA 20.-22.02.2019.

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru “Uredsko poslovanje i informaciona sigurnost“, koji će se održati u Baškoj Vodi u periodu 20.-22.02.2019. godine u Grand Hotel Slavia. 

PRIJAVE NA SEMINAR POSLATI DO 12.02.2019.

PROSPEKT Seminara Baška Voda 20.-22.02.2019

PRIJAVNICA Seminara Baška Voda 20.-22.02.2019.

SEMINAR JE NAMJENJEN:

Zaposlenima u organima uprave, službama za upravu i drugim organima vlasti (službe i tijela zakonodavnih i izvršnih organa), institucijama koje vrše javna ovlaštenja, javnim preduzećima, sudovima, NGO, privrednim društvima i drugim pravnim licima koji učestvuju u poslovnim procesima. 

CILJEVI SEMINARA:

  • Unaprijeđenje znanja rukovoditelja, koordinatora za FUK i drugih zainteresiranih učesnika na koje se odnose zahtjevi FUK-a sa održavanjem i unapređenjem sustava .
  • Upoznavanje sa načinom popunjavanja propisanih obrazaca za izvješća. 

PROGRAM SEMINARA:

  • EU trendovi informacione sigurnosti u uredskom poslovanju;
  • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću podataka i informacija u digitalnom i papirnom obliku;
  • Organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka i informacija;
  • Kreiranje i primjena Politike Informacione sigurnosti u institucijama;
  • BH Okvir interoperabilnosti;
  • Savremene komunikacijske vještine.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU: 320,00 KM u cijenu nije uključen PDV.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, osvježenje u pauzama, nastavnu

dokumentaciju i Uvjerenje o Usavršavanju.

Iznos kotizacije uplaćuje se na osnovu predračuna prema dostavljenoj prijavnici za seminar.

Banka: SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

ID broj: 4201044570009

PDV broj: 201044570009

Rješenje broj: 065-Reg-17-001737 

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo, Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

Ul. Ibrahima Ljubovića br. 15., 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 762 545; Fax: +387 33 762 546;

Mob: + 387 61 491 413;

e-mail: info@interquality.ba

www.interquality.ba