Stručni Seminar E-5679 ”JAČANJE RADNIH POTENCIJALA, MOTIVACIJE I PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA – POSTIZANJE IZVRSNOSTI”

Informacije o kursu

E-5679 BV 6.-8.3.2024. Jacanje radnih potencijala-motivacije-kompetencija-izvrsnost

PRIJAVNICA E-5679 Baska Voda 6.-8.3.2024

Stručni Seminar E-5679 ”JAČANJE RADNIH POTENCIJALA, MOTIVACIJE I PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA – POSTIZANJE IZVRSNOSTI”, koji će se održati u terminu od 6. – 8. 3. 2024. u Baškoj Vodi, Grand Hotel Slavia.