STRUČNI SEMINAR E-5678 ”POSLOVNI PROCESI FUK-a, INTERNE REVIZIJE, METODOLOGIJA RADA, IT PODRŠKA PIFC APLIKACIJA, UPRAVLJANJE RIZICIMA, UNAPREĐENJA”

Informacije o kursu

E-5678 Baska Voda 6.-8.3.2024. Procesi FUK-IR-IT PIFC-Rizici-Unapredjenja

PRIJAVNICA E-5678 Baska Voda 6.-8.3.2024

 

Stručni seminar E-5678 ”POSLOVNI PROCESI FUK-a, INTERNE REVIZIJE, METODOLOGIJA RADA, IT PODRŠKA PIFC APLIKACIJA, UPRAVLJANJE RIZICIMA, UNAPREĐENJA”, koji će se održati u terminu od 6. – 8. 3. 2024. u Baškoj Vodi, Grand Hotel Slavia.