Stručni Seminar E-5676 ”JAČANJE RADNIH POTENCIJALA, MOTIVACIJE I PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA – POSTIZANJE IZVRSNOSTI”

Informacije o kursu

E-5676 Zlatibor 21.-23.2.2024. Jacanje radnih potencijala_motivacije_kompetencija

PRIJAVNICA E-5676 Zlatibor 21.-23.2.2024

 

Stručni Seminar E-5676 ”JAČANJE RADNIH POTENCIJALA, MOTIVACIJE I PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA – POSTIZANJE IZVRSNOSTI”, koji će se održati u terminu od 21. – 23. 2. 2024. na Zlatiboru,  Hotel “OLIMP”.