SEMINAR/RADIONICA: „POPIS SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U INSTITUCIJAMA BIH“, Sarajevo 06.02.2020. „HOTEL HOLLYWOOD“ – Sarajevo-Ilidža

Informacije o kursu

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru/Radionici! 

„POPIS SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U INSTITUCIJAMA BIH“ 

Sarajevo, 06. 02. 2020. 

„HOTEL HOLLYWOOD“

Rok za prijavu: 05. 02. 2020.

E-5574 Sarajevo 06.2.2020 Popis sredstava, potrazivanja i obaveza u institucijama BiH

E-5574 Prijavnica 06.2.2020 Popis_sredstava_ potrazivanja_obaveza_u_institucijama BiH

 SVRHA SEMINARA-RADIONICE JE DA:

 • zaposleni, koji rade na finansijsko-knjigovodstvenim (računovodstvenim) poslovima,
 • rukovoditelji Odsjeka/Odjela za finansijsko-knjigovodstvene (računovodstvene) poslove i
 • interni revizori,

unaprijede svoja znanja, otklone nejasnoće i isprave greške prilikom utvrđivanje tačnog stvarnog stanja u vezi popisa sredstava, potraživanja i obaveza.

Učesnici Stručnog seminara-Radionice sa stečenim znanjem i sposobnostima, a u skladu sa postojećom zakonskom i podzakonskom regulativom, metodologijama i dobrom praksom, uz uvažavanje kompleksnosti cjelokupne procedure popisa koja prethodi pripremi finansijskog izvještaja, moći će korisnicima finansijskih izvještaja da prezentuju istinito i tačno bilansiranje imovine, potraživanja i obaveze.

CILJEVI SEMINARA:

 • Upoznavanje sa ciljem, predmetom, vrstama, vremenom i organizacijom popisa sredstava, potraživanja i obaveza u institucijama BiH;
 • Upoznavanje sa internim aktima institucije u vezi sa popisom (Komisija/je za popis, Plan rada, Izvještaji o provedenom popisu; Odluka ovlaštenog organa o izvještaju o provedenom popisu);
 • Upoznavanje sa postupkom rashodovanja sredstava, otpisom vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja kao i nenaplaćenih i zastarjelih potraživanja;
 • Upoznavanje sa nejasnoćama, greškama i načinom knjiženja razlika između popisanog (inventurnog) i stvarnog knjigovodstvenog stanja sredstava, potraživanja i obaveza (višak ili manjak).

PROGRAM SEMINARA:

 • Zakonska i podzakonska regulativa na nivou BiH koja reguliše popis sredstava, potraživanja i obaveza;
 • Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH;
 • Ciljevi, vrste, vrijeme i predmet popisa (inventure);
 • Interni akti o popisu-Komisija za popis;
 • Organizacija popisa, plan popisa i pripremne radnje;
 • Popisne liste, Reversi o zaduženjima;
 • Utvrđivanje razlike između popisanog (stvarnog-inventurnog) i knjigovodstvenog stanja (višak ili manjak);
 • Izvještaji Komisije o popisu;
 • Odluka ovlaštenog organa o izvještaju o popisu sredstava, potraživanja i obaveza;
 • Postupak rashodovanja sredstava, otpis vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja kao i nenaplaćenih i zastarjelih potraživanja;
 • Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH.

PREDAVAČ:

Milinko Kovač, dipl.oec.

Certifikovani računovođa

Certificirani predavač Agencije za državnu službu BiH

DNEVNI RASPORED RADA:

06. 02. 2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR:

150,00 KM bez PDV-a

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, ručak, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

NAČIN PRIJAVE:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 03. 02 2020. na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546. 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:   

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!