PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA SEMINAR U OPATIJI DO 11.09.2019.: „PODIZANJE SVIJESTI O SIGURNOSTI INFORMACIJA U POSLOVNIM PROCESIMA“

Informacije o kursu
Poštovane/i,
Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako u poslovnim procesima zaštiti podatke i informacije u digitalnom i papirnom obliku
„PODIZANJE SVIJESTI O SIGURNOSTI INFORMACIJA U POSLOVNIM PROCESIMA“
Opatija, 18. – 20. 09. 2019.
“REMISENS HOTEL ADMIRAL OPATIJA“
produžen rok za pšrijavu do 11. 09. 2019.

 

E-5550 Opatija Podizanje svijesti sigurnost informacija 18.-20.09.2019 Rev1

E-5550 Prijavnica Opatija 18.-20.09.2019 Rev1

http://www.liburnia.hr/hr/hotel-admiral

Seminar je namijenjen zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tjelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima i NGO.
Praksa pokazuje da smo gotovo svakodnevno svjedoci gubitka vrijednih poslovnih podataka i informacija uzrokovanih nemarom, nehatom, nepažnjom, krađom ili uništenjem podataka, koji za posljedicu imaju poteškoće u radu i financijske gubitke.
Šta uraditi? Na prvom mjestu su promjena odnosa prema radu putem edukacije zaposlenika u cilju podizanja sigurnosne kulture. Značajno je raditi na promjeni  odnosa prema radu, kao i prema saradnicima koji sudjeluju u tom radu. Promjena svijesti o radu može biti posljedica vlastitog promjenjenog stava o radu ili pak pod utjecajem vanjskih elemenata.
Rukovodstvo svih organizacija mora pokazati liderstvo i opredijeljenost za sistem za upravljanje sigurnošću ipodataka i nformacija tako što će osiguravati da su definirane politike i ciljevi sigurnosti uspostavljeni i da su kompatibilni sa strateškim pravcem organizacije.
SVRHA SEMINARA JE DA:
 • Iznaći iznaći kvalitetna i primjenjiva rješenja zaštite ličnih podataka i poslovnih informacija.
 • Promjena svijesti zaposlenika i stava u pogledu značaja zaštite informacija u organizaciji.
 • Usvajanje smjernica i mogućih pravaca preventivnog djelovanja i zaštite od neželjenih gubitaka podataka i informacija.
 • Osigurati smjernice i podršku sigurnosti informacija u skladu s postojećim zakonskim rješenjima i ISO standardom 27001:2013.
PROGRAM SEMINARA:
 • Upravljanje sigurnošću informacija kao koncept upravljanja organizacijom;
 • Analiza stanja i primjene postojeće regulative, standarda, politika i procedura o zaštiti informacija;
 • Program podizanja svijesti u organizaciji;
 • Kako zaštiti lične podatke i informacije;
 • Kako upravljati procesom obrade ličnih podataka zaposlenih i korisnika;
 • Uspostavljanje mjera sigurnosti i zaštite podataka i informacija;
 • Osnovni zahtjevi EU Direktive „GDPR”. 
PREDAVAČI: 
 • Zineta Ćemerlić, prof.
EOQ menadžer/Lead auditor kvaliteta
CIS Information Security Manager 
 • Selim Ćemerlić, ing.
IRCA Lead Auditor i EOQMenadžer kvaliteta
DNEVNI RASPORED RADA:
 • 07.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 07.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 07.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati
KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:
350 KM – 175 EUR.
Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.
NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:
Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 24.06.2019. na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 545. 
PRIJAVE I SMJEŠTAJ SUDIONIKA
Organizator je za potrebe sudionika omogućio ugodan smještaj u Remisens Hotel “ADMIRAL” Opatiji, smješten u centru Opatije.
Ponuđene su pristupačne cijene u jednokrevetnim sobama 100,00 EUR po osobi (dvokrevetne sobe po osobi 75,00 EUR), boravišna pristojba 1,65 EUR dnevno, jednokratna prijava 0,75 EUR, osiguranje dnevno po osobi 0,40 EUR. Osiguran parking koji se naplaćuje – prema najavi.
Rezervacije smještaja osigurava organizator na temelju Vaše prijave. Troškovi smještaja plaćaju se izravno na recepciji hotela ili putem predračuna Interquality-a.
 
REMISENS HOTEL “ADMIRAL”
Ul. Maršala Tita 139, 51410 Opatija
Tel:+385 51 710 444
reservations@remisens.com 
NAPOMENA: Broj učesnika za smještaj ograničen. Na upit mogućnost organizacije prevoza. 
INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:     
SBERBANK BH d.d.
Račun broj: 140 101 001 411 7413
INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:
IBAN: BA 39-140 101 1200024669
SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!