RAZVOJ KOMPETENCIJA INFORMACIONE SIGURNOSTI, ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA I ARHIVOM

Informacije o kursu

Postizanje idealnog balansa znanja, kvaliteta i inovativnosti svih zaposlenika na svim nivoima i unaprijeđenje vještina i znanja, da budu u stanju provoditi i razvijati aktivnosti vezane za dalji napredak BiH u ispunjavanju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji:

Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja.

Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja.

Uspostavljanje, primijena i održavanje elektronskog sistema za izradu, obradu, pretragu, ahiviranje i zaštitu dokumenata i informacija “DMS”

Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za ovlašteni način prikupljanja, obrade, korištenja te za čuvanje, sprječavanje i oporavak od gubitka, ili neovlaštenog objavljivanja podataka.

Ciljevi seminara:

  • Upoznavanje i jačanje ključnih komptencija koje se traže od svih zaposlenika;
  • Unaprijeđenje znanja učesnika u procesu stvaranja, upravljanja i čuvanja arhivske registraturne građe.
  • Upoznavanje i primjena sa osnovama informacione sigurnosti u radu;
  • Upoznati učesnike kako i na koji način primjeniti sigurnosne mjere za zaštitu podataka i informacija;

Predavač:

Zineta Ćemerlić, prof. EOQ Menadžer/Lead Auditor kvalitete
CIS Information Security Manager

Program seminara:

  • Razvijanje ključnih kompetencija;
  • Profesionalni razvoj i integritet;
  • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću podataka u digitalnom i papirnom obliku;
  • Organizacione i tehničke mjere zaštite registraturne i arhivske građe kod stvaratelja;
  • Primjena informacionih tehnologija u praksi.
Dnevni raspored rada:
16.05.2018. Srijeda              10:00 – 16:00
17.05.2018. Četvrtak            09:00 – 16:00
18.05.2018. Petak                09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.

Više informacija na linku ispod, prospekt seminara sa obrascem prijave. Prijave poslati do 10.05.2018.

Razvoj kompetencija IS, elektronsko upravljanje upravljanje dokumentima i arhivom, Opatija  16.-18.05.2018