PRIMJENA ALATA “DOKUMENT MENADŽMENT SISTEMA- DMS” za povećanje efikasnosti i uspješnosti u radu

Informacije o kursu

STRUČNI SEMINAR namijenjen za zaposlene u organima uprave, službama za upravu, tjelima zakonodavnih i izvršnih organa,

institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima.

Dokument menadžment sistem (DMS) je često zapostavljen, ali i vrlo potreban sistem svakoj organizaciji. Neadekvatno vođenje dokumentacije je jedan od glavnih uzroka loše organizovanosti i sporosti u poslovanju. Uspješan pojedinac ili organizacija ne mogu dozvoliti gubljenje vremena pri:

 • traženju nekog dokumenta u kancelariji;
 • nedostatku pojedinog dokumenta na terenu;
 • riziku gubljenja, krađe, izmjene dokumenata.

“DMS” je sistem koji omogućava logičnu organizaciju dokumenata u foldere, ali i praćanje toka dokumenata. Omogućava praćenje razvoja dokumenta od ulaza do izlaza uz kontrolu izvršavanja zadataka.

Unaprijedimo naš rad primjenom DMS alata, uštedimo vrijeme i povećamo efikasnost i uspješnost rada!

Prednosti primjene DMS:

 • Brz pregled i razmjena dokumenata između zaposlenih, partnera, klijenata;
 • Lako kreiranje, organizovanje, održavanje i efikasno korištenje arhive dokumenata;
 • Centralizacija arhive, kao i njena bolja dostupnost, sigurnost i nadzor.

 

Ciljevi seminara:

 • Upoznati učesnike s novim trendovima u administrativnom i kancelarijskom poslovanju;
 • Upoznavanje sa osnovnim principima dokument menadžment sistema DMS.

Predavači:

Edin Ljuhar, dipl.oec. Menadžer i IRCA LEAD auditor kvaliteta

Zineta Ćemerlić, prof. EOQ Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

Program seminara: 

 • Novi trendovi u administrativnom i kancelarijskom poslovanju – poboljšanja;
 • Jednostavno uvođenje i korištenje DMS-a u praksi;
 • Osnovni principi DMS rješenja;
 • Napredno upravljanje dokumentima i lakše pronalaženje dokumenata sa DMS-om;
 • Funkcionalne karakteristike rješenja i sigurnost u primjeni DMS-a;
 • Organizacione i tehničke mjere zaštite registraturne i arhivske građe kroz DMS;
Dnevni raspored rada
11.04.2018.      od 10:00 – 16:00
12.04.2018.      od 09:00 – 16:00
13.04.2018.       od 09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi.  Od metoda primjenjuje se rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.

Prijave poslati do 30.03.2018. Prospekt seminara i prijavnica dostupni putem linka ispod.

Primjena alata DMS-a za povećanje efikasnosti i uspješnosti u radu, Makarska 11.-13.04.2018