OSNOVE INFORMACIONE SIGURNOSTI U UREDSKOM POSLOVANJU

Informacije o kursu

Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. Zadaci informacionog sistema su: prikupljanje, razvrstavanje, obrada, čuvanje, oblikovanje i raspoređivanje podataka prema svim dijelovima poslovnog sistema.

Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za ovlašteni način prikupljanja, obrade, korištenja te za čuvanje, sprječavanje i oporavak od gubitka, ili neovlaštenog objavljivanja podataka.

U uredskom poslovanju sigurnost podataka podrazumijeva postojanje sigurnosnih procedura za prijem, rukovanje, pohranjivanje, arhiviranje, uništavanje, distribuciju, umnožavanje, prepisivanje, prevođenje, izdavanje, uvid i objavljivanje podataka.

Ciljevi seminara:

* Upoznati učesnike sa osnovama informacione sigurnosti u uredskom i arhivskom polsovanju;

* Upoznati učesnike kako i na koji način primjeniri sigurnosne mjere za zaštitu podataka i informacija;

* Upoznati učesnike sa usvojenom Politikom upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama BiH;

* Razvijati svijest o značaju informacione sigurnosti.

 

Predavači: Zineta Ćemerlić, prof. CIS Information Security Manager

Program seminara:

  • Osnove uredskog poslovanja;
  • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću informacija u digitalnom i papirnom obliku;
  • Klasifikacija informacija i podataka;
  • Organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka i informacija;
  • Kreiranje i primjena Politike Informacione sigurnosti u institucijama;
  • Upravljanje incidentima u IS-u;
  • Čuvanje papirne i digitalne registraturne građe;
  • Europski model interoperabilnosti.

Dnevni raspored rada:

31.01.2018. Srijeda              10:00 – 16:00
01.02.2018. Četvrtak            09:00 – 16:00
02.02.2018. Petak                09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.

Koristimo se različitim kreativnim metodama koje obuhvataju vizualno, auditivno i iskustveno učenje, uz teoretsku podlogu, jer znamo da za usvajanje novih znanja i vještina nije dovoljno samo slušanje predavanja, već je važno istraživanje i uvježbavanje.

Važan nam je individualni pristup svakom polazniku, kako bi svako za sebe dobio maksimalna znanja i iskustva.

Prijave poslati do 25.01.2018. Više informacija, prospekt Seminara na linku ispod.

Osnove informacione sigurnosti u uredskom poslovanju Baška Voda 31.01.-02.02.2018