OSNOVE INFORMACIONE SIGURNOSTI I PRIMJENA DMS ALATA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

Informacije o kursu

Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. Zadaci informacionog sistema su: prikupljanje, razvrstavanje, obrada, čuvanje, oblikovanje i raspoređivanje podataka prema svim dijelovima poslovnog sistema.

 

Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za ovlašteni način prikupljanja, obrade, korištenja te za čuvanje, sprječavanje i oporavak od gubitka, ili neovlaštenog objavljivanja podataka.

U uredskom poslovanju sigurnost podataka podrazumijeva postojanje sigurnosnih procedura za prijem, rukovanje, pohranjivanje, arhiviranje, uništavanje, distribuciju, umnožavanje, prepisivanje, prevođenje, izdavanje, uvid i objavljivanje podataka.

Ciljevi seminara:

 • Upoznati učesnike sa osnovama informacione sigurnosti u kancelarijskom poslovanju;
 • Upoznati učesnike kako i na koji način primjeniti sigurnosne mjere za zaštitu podataka i informacija;
 • Upoznavanje sa osnovnim principima dokument menadžment sistema DMS;
 • Upoznati učesnike sa usvojenom Politikom upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama BiH.

Predavači:

Zineta Ćemerlić, prof. CIS Information Security Manager

Edin Ljuhar, dipl.oec. Menadžer i auditor kvaliteta/

 

Program seminara:

 • Osnove uredskog poslovanja i primjena DMS alata u radu;
 • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću informacija u digitalnom i papirnom obliku;
 • Klasifikacija informacija i podataka;
 • Organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka i informacija;
 • Kreiranje i primjena Politike Informacione sigurnosti u institucijama;
 • Čuvanje papirne i digitalne registraturne građe;
 • Europski model interoperabilnosti.
Dnevni raspored rada:
25.04.2018. 10:00 – 16:00
26.04.2018. 09:00 – 16:00
27.02.2018. 09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.

Prijave poslati do 14.04.2018. Prospekt seminara i obrazac prijave dostupni putem linka ispod.

Osnove Informacione sigurnosti i primjena DMS-a, Baska Voda 25. -27.04.2018