STRUČNI SEMINAR: “PROCES UPRAVLJANJA I ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA I INFORMACIJA KROZ PRIMJENU POLITIKA INFORMACIONE SIGURNOSTI” za državne službenike, namještenike i zaposlenike Baška Voda, 11. – 13. 03. 2020. GRAND HOTEL SLAVIA/HORIZONT

Informacije o kursu

Poštovane/i,

 Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Stručnom Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako iznaći kvalitetna i primjenjiva rješenja zaštite ličnih podataka i poslovnih informacija u svakodnevnom radu na svakom radnom mjestu!

 

“PROCES UPRAVLJANJA I ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA I INFORMACIJA KROZ PRIMJENU POLITIKA INFORMACIONE SIGURNOSTI”

za državne službenike, namještenike i zaposlenike

Baška Voda, 11. – 13. 03. 2020.

GRAND HOTEL SLAVIA/HORIZONT 

Rok za prijavu: 29. 02. 2020. do 12,00 sati

E-5577 Baska Voda Prospekt Proces uravljanja i zastite LP i informacija 11.-13.03.2020

E-5577 Baska Voda Prijavnica Proces upravljanja i zastite licnih podataka kroz IS 11.-13.03.2020 

Seminar je namijenjen svim zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tjelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima.

Praksa pokazuje da smo gotovo svakodnevno svjedoci gubitka vrijednih poslovnih podataka i informacija uzrokovanih nemarom, nehatom, nepažnjom, krađom ili uništenjem podataka, koji za posljedicu imaju poteškoće u radu i financijske gubitke.

Šta uraditi? Na prvom mjestu su promjena odnosa prema radu putem edukacije zaposlenika u cilju podizanja sigurnosne kulture. Značajno je raditi na promjeni  odnosa prema radu, kao i prema saradnicima koji sudjeluju u tom radu. Promjena svijesti o radu može biti posljedica vlastitog promjenjenog stava o radu ili pak pod utjecajem vanjskih elemenata.

Rukovodstvo svih organizacija mora pokazati liderstvo i opredijeljenost za sistem za upravljanje sigurnošću ipodataka i nformacija tako što će osiguravati da su definirane politike i ciljevi sigurnosti uspostavljeni i da su kompatibilni sa strateškim pravcem organizacije. 

SVRHA SEMINARA:

 • Iznaći iznaći kvalitetna i primjenjiva rješenja zaštite ličnih podataka i poslovnih informacija.
 • Promjena svijesti zaposlenika i stava u pogledu značaja zaštite informacija u organizaciji.
 • Usvajanje smjernica i mogućih pravaca preventivnog djelovanja i zaštite od neželjenih gubitaka podataka i informacija.
 • Osigurati smjernice i podršku sigurnosti informacija u skladu s postojećim zakonskim rješenjima i ISO standardom 27001:2013. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Upravljanje sigurnošću informacija kao koncept upravljanja organizacijom;
 • Analiza stanja i primjene postojeće regulative, standarda, politika i procedura o zaštiti ličnih podataka i informacija;
 • Program podizanja svijesti u organizaciji;
 • Kako zaštiti lične podatke i informacije;
 • Kako upravljati procesom obrade ličnih podataka zaposlenih i korisnika;
 • Uspostavljanje mjera sigurnosti i zaštite podataka i informacija;
 • Osnovni zahtjevi EU Direktive „GDPR”.

PREDAVAČI:

Selim Ćemerlić, ing.

IRCA Lead Auditor/EOQ Menadžer kvaliteta

Zineta Ćemerlić, prof., 

EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta/CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 11.03.2020. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 12.03.2020. četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 13.03.2020. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 29.02.2020. godine do 12,00 sati na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax: +387 33 762 546. 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:       

SBERBANK BH d.d.

Računbroj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!