NOVO 19.03.2019. SARAJEVO: „UNAPREĐENJE PRIMJENE SISTEMA FUK-a USPOSTAVLJANJE I DOKUMENTOVANJE POSLOVNIH PROCESA“ 

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo ovlaštene predstavnike korisnika javnih sredstava na svim nivoima

da se prijave i sudjeluju na

INTERAKTIVNOJ I STRUČNOJ RADIONICI SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA! 

„UNAPREĐENJE PRIMJENE SISTEMA FUK-a

USPOSTAVLJANJE I DOKUMENTOVANJE POSLOVNIH PROCESA“ 

– Popis i opis poslovnih procesa sa primjerima

– Izrada mape poslovnih procesa sa primjerima

– Izrada dijagrama toka (revizorskog traga)

– Uspostavljanje i mjerenje parametara procesa

– Poboljšanje procesa

 

koja će se održati u SARAJEVU, HOTEL „HOLLYWOOD“

19.03.2019. godine sa početkom u 09,30 sati 

Napomena: Rok za prijavu: »18.03.2018. do 12,00 sati«.

PROSPEKT Sarajevo FUK-PROCESI 19.03.2019

PRIJAVNICA Sarajevo FUK-PROCESI 19.03.2019 LINK

 

 

Analizom posljednjeg izvještaja KI FUK primjećeno je da koordinatori za FUK imaju dosta teškoća u prepoznavanju, uspostavljanju i dokumentovanju poslovnih procesa u svojima ustanovama/preduzećima.

Svrha ovog usavršavanja je da rukovodioci, koordinatori i članovi tima za finansijsko upravljanje i kontrolu unaprijede svoja znanja o poslovnim procesima i procesnoj organizaciji na takav način da mogu uspostaviti i dokumentovati procese u svojoj ustanovi/preduzeću.

Učesnici interaktivne stručne Radionice će biti detaljno upoznati sa načinom kako praktično prepoznati i dokumentovati svoje poslovne procese.

Radionica je osmišljena tako da da uz minimum teoretskih podloga omogući učesnicima da zajedno sa voditeljem radionice izrade osnovne dokumente za svoje glavne procese da bi prenoseći ova znanja na ostale članove Tima za FUK bili u mogućnosti samostalno izraditi .

Ciljevi seminara:

 • Unaprijeđenje znanja rukovodilaca, koordinatora za FUK i drugih zainteresiranih učesnika o poslovnim procesima.

 • Omogućiti koordinatorima za FUK da zajedno sa članovima Tima za FUK prepoznaju i uspostave procese u svojoj ustanovi/preduzeću i izrade potrebnu dokumentaciju.

 

PREDAVAČ:

Selim Ćemerlić, dipl.ing.

EOQ menadžer/auditor kvalitete, IRCA Lead auditor

 

Program seminara:

 • Karakteristike poslovnih procesa

 • Procesi i procesna organizacija.

 • Osnovni elementi procesa.

 • Popis i opis poslovnih procesa sa primjerima

 • Izrada mape poslovnih procesa sa primjerima

 • Izrada dijagrama toka (revizorskog traga)

 • Uspostavljanje i mjerenje parametara procesa

 • Unapređenje upravljanja procesima.

 

 

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 19.03.2019. od 09,30 – 16,00 sati

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU:

150,00 KM u cijenu nije uključen PDV.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, osvježenje u pauzama, ručak,

nastavnu dokumentaciju, i Uvjerenje o Usavršavanju – Certifikat.

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

NAČIN UPLATE KOTIZACIJE:

Iznos kotizacije uplaćuje se na osnovu predračuna prema dostavljenoj prijavnici za seminar.

Banka: SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

ID broj: 4201044570009

PDV broj: 201044570009

Rješenje broj: 065-Reg-17-001737

 

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo

Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

 

Ul. Ibrahima Ljubovića br. 15., 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 762 545; Fax: +387 33 762 546;

Mob: + 387 61 491 413;

e-mail: info@interquality.ba

www.interquality.ba