NOVO: INTERAKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE „PROCES PRODAJE I TEHNIKE PRODAJE“ 17.04.2019. JELAH-TEŠANJ

Informacije o kursu

Poštovane/i,

S zadovoljstvom Vas pozivamo da se prijavite i sudjelujete na interaktivnom stručnom usavršavanju “Proces prodaje i tehnike prodaje“, koji će se održati u Jelahu-Tešanj dana 17.04.2019. godine u „AA“ Hotelu, s početkom u 09,30 sati.

PRIJAVE NA SEMINAR POSLATI DO 12.04.2019.

E-5534 PROSPEKT JELAH – Prodajne tehnike 17.04.2019

E-5534 PRIJAVNICA JELAH – Prodajne tehnike 17.04.2019 LINK

KOME JE SEMINAR NAMJENJEN:
 Prodajnom osoblju koje radi u B2B i B2C okruženju:
 Vlasnicima organizacija,
 Key Account Manageri,
 Voditeljima prodaje,
 Komercijalistima i
 Svima koji žele postići uspješnu prodaju proizvoda i usluga
u realnom i javnom sektoru, privrednim društvima, državnim firmama i institucijama i drugim pravnim licima, kao i fizičkim osobama.

CILJEVI SEMINARA:
• Procesni pristup organizaciji prodaje;
• Približiti kandidatima tehnike prodaje;
• Komplementarna prodaja kao alat za uvećanje prodajne cijene – Upselling/Cross Selling;
• Spoznati važnost akvizicije novih kupaca;
• Pojačati nivo svjesnosti o ulozi prodajnog osoblja.

PROGRAM SEMINARA:
• Važnost prodaje i misija prodavača;
• Upoznavanje sa osnovama komunikacije: verbalna – pisana – neverbalna;
• Dobrodošlica kupcu– značaj Prvog utiska;
• Pozitivan stav prema kupcu;
• Ispitivanja potreba kupaca: materijalne; društvene, statusne;
• Metodologija predstavljanja proizvoda;
• Kako se vodi procesa pregovaranja;
• Proaktivni pristup potrebama kupca: Prodaja komplementarnih proizvoda i usluga , dodatna prodaja;
• Sklapanje ugovora-narudžbe;
• Mjerenje, ocjena i analiza zadovoljstva kupaca;
• Odnos Sales Manager – Team prodavača;
• Odgovori na pitanja učesnika kroz primjere iz prakse;
• Način kontaktiranja novih kupaca: praktični primjeri korištenja alata i baza;
• Radionica: Stavljanje u uloge prodavač-kupac sa analizom;
• Radionica: Stimulacija prodavača, načini stimulacije, destimulacije, postizanja win-win situacije.

VODITELJ SEMINARA:
Ismet Kapo, dipl.ecc.
©CCBH Certificirani Trener prodajnih vještina
Preko 20 godina iskustva u prodaji proizvoda poznatih svjetskih marki na tržištu BiH (Prodajni savjetnik, Voditelj prodaje, Direktor, CCBHTrener prodajnih vještina i Produkta).

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU:
150,00 KM u cijenu nije uključen PDV.
Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, osvježenje u pauzama, ručak,
nastavnu dokumentaciju, i Uvjerenje o Usavršavanju – Certifikat.

NAČIN UPLATE KOTIZACIJE:
Iznos kotizacije uplaćuje se na osnovu predračuna prema dostavljenoj prijavnici za seminar.
Banka: SBERBANK BH d.d.
Račun broj: 140 101 001 411 7413
ID broj: 4201044570009
PDV broj: 201044570009
Rješenje broj: 065-Reg-17-001737

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:
INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo, Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju
Ul. Ibrahima Ljubovića br. 15., 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 762 545; Fax: +387 33 762 546;
Mob: + 387 61 491 413;
e-mail: info@interquality.ba
www.interquality.ba