NOVO: 18.03.2019. MOSTAR „IMPLEMENTACIJA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK)“

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo ovlaštene predstavnike korisnika javnih sredstava na svim nivoima

da se prijave i sudjeluju na

INTERAKTIVNOJ I STRUČNOJ RADIONICI SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA!

 

IMPLEMENTACIJA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK)“ 

koja će se održati u MOSTARU, HOTEL „MOSTAR“

18.03.2019. godine sa početkom u 09,30 sati 

Napomena: Rok za prijavu: 15.03.2018. do 12,00 sati«.

 

PROSPEKT Implementacija FUK Mostar 18.03.2019

PRIJAVNICA Mostar FUK 18.03.2019 LINK

 SVRHA USAVRŠAVANJA JE DA:

 • da koordinatori za FUK, i članovi tima za financijsko upravljanje i kontrolu, rukovoditelji OJ i koordinatori za rizike unaprijede svoje vještine i znanja i da budu u stanju pravilno implementirati i poboljšavati sustav FUK-a.
 • Učesnici interaktivne stručne Radionice će biti upoznati sa zahtjevima Zakona o financijskom upravljanju i kontroli (FUK) i obvezama koje imaju institucije i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu prema tom zakonu.
 • Organizacijama koje su tek na početku ispunjavanja zahtjeva sustava FUK-a biti će pružena pomoć koja će uveliko olakšati i ubrzati njegovu primjenu.
 • Biti će pružena praktična pomoć imenovanim koordinatorima za FUK da planiraju, oganiziraju i koordiniraju implementaciju ovog Zakona. Zajedničkim radom će biti razjašnjenje nejasnoće u vezi sa uspostavom poslovnih procesa i upravljanjem procesima.
 • Takođe će posebna pažnja biti posvećena upravljanju poslovnim rizicima koje predstavlja novinu u našoj poslovnoj praksi.
 • Učesnici interaktivne stručne Radionice će sa postignutim znanjem i sposobnostima, a u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima, međunarodnim standardima, metodologijama i dobroj praksi moći da na adekvatan način implementirati sistem FUK-a u svojoj ustanovi/preduzeću.

 CILJEVI RADIONICE:

 • Unaprijeđenje znanja rukovoditelja, koordinatora za FUK i drugih zainteresiranih učesnika na koje se odnose zahtjevi FUK-a.
 • Upoznavanje sa izradom mape procesa i registra rizika.

PREDAVAČ:

 • Selim Ćemerlić, dipl.ing.

EOQ menadžer/auditor kvalitete, IRCA Lead auditor

 

PROGRAM RADIONICE:

 • Uvodna razmatranja,
 • Zahtjevi PIFC-a i COSO okvir,
 • Misija, vizija i ciljevi,
 • Strateško planiranje,
 • Uspostavljanje procesa,
 • Primjena procesne organizacije i upravljanje procesima,
 • Upravljanje rizicima,
 • Izrada registra rizika,
 • Kontrolni mehanizmi i odgovori na rizike,
 • Godišnji izvještaj.

 

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 03.2019. od 09,30 – 16,00 sati

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU:

150,00 KM u cijenu nije uključen PDV.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, osvježenje u pauzama, ručak,

nastavnu dokumentaciju, i Uvjerenje o Usavršavanju – Certifikat.

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

 

NAČIN UPLATE KOTIZACIJE:

Iznos kotizacije uplaćuje se na osnovu predračuna prema dostavljenoj prijavnici za seminar.

Banka: SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

ID broj: 4201044570009

PDV broj: 201044570009

Rješenje broj: 065-Reg-17-001737

 

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo

Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

 

Ul. Ibrahima Ljubovića br. 15., 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 762 545; Fax: +387 33 762 546;

Mob: + 387 61 491 413;

e-mail: info@interquality.ba

www.interquality.ba