NOVO: BAŠKA VODA “PRAKTIČNA PRIMJENA STANDARDA ISO 27001” sistem za upravljanje sigurnošću informacija

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako praktično implementirati i primjeniti zahtjeve standarda ISO 27001 u složenom radnom okruženju!

„PRAKTIČNA PRIMJENA STANDARDA ISO 27001

sistem upravljanja informacionom sigurnošću

Baška Voda, 17. – 19. 04. 2019.

HOTEL „HORIZONT / SLAVIA“

ROK ZA PRIJAVU DO: 05.04.2019. do 14 sati

PROSPEKT Baska Voda ISO 27001 17.-19.04.2019 LINK

PRIJAVNICA Baska Voda ISO 27001 17.-19.04.2019 LINK

STRUČNI SEMINARA NAMJENJEN ZA:

sve rukovodioce, menadžere, ISMS menadžere, menadžere rizika, interne auditore, koordinatore za FUK, implementatorima iza ISMS I sve zaposlenike državnih institucija na svim nivoima, finansijskih organizacija, javnih i privatnih kompanija, NGO i svim drugim pravnim licima.

Međunarodnim standardom ISO 27001 specificiraju se zahtjevi za uspostavljanje, primjenu, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja informacionom sigurnošću unutar konteksta organizacije.

Zahtjevi postavljeni u standardu ISO 27001 su generički i predviđeno je da budu primjenljivi na sve organizacije, bez obzira na njihov tip, veličinu ili prirodu.

ISO 27001 je usklađen s ostalim standardima sistema upravljanja i podržava integrisanu primjenu.

Standarad zauzima sveobuhvatan pristup zaštiti informacija i imovine. Imovina koja zahtijeva zaštitu obuhvata: od digitalnih informacija, papirnih dokumenata i fizičke imovine sve do znanja kojim raspolažu pojedini zaposlenici. Područja koja trebate uzeti u obzir prilikom primjene uključuju i sežu od razvoja kompetencija zaposlenika do zaštite od neovlaštenog pristupa podacima.

CILJEVI SEMINARA:

  • Usmjerenost proaktivnom upravljanju i zaštiti informacija i imovine;
  • Podizanje stepena informacione sigurnosti sistema temeljene na procjeni rizika.
  • Kreiranje transparentnog okvira za mjerenje efikasnosti i opravdanost investicija ISMS-a.
  • Jačanje konkurentne prednosti

Program seminara:

  • Analiza osnovnih zahtjeva standarda ISO 27001 i ISO 27002 (kontekst organizacije, liderstvo, planiranje, podrška, funkcionisanje, vrednovanje performansi, poboljšavanje;
  • Izjava o povjerljivosti, Politika sigurnosti;
  • Psihološke osnove za primjenu ISMS;
  • Primjena adekvatne metodologije za upravljanje rizicima;
  • Identifikacija, procjena i analiza, odgovor na rizike, praćenje i kontrola rizika;
  • Mjerenje fleksibilnosti organizacije.

Predavač:

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta

CIS Information Security Manager

Dnevni raspored rada:

16.04.2019. od 14,00 do 16,00

dolazak i registracija učesnika

17.04.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

18.04.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

19.04.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

Način rada na seminaru:

Stručno usavršavanje je visoko interaktivno i pretpostavlja uključivanje u rad svakog učesnika, izradu praktičnih vježbi i zadataka. Praktično mjerenje i analiza fleksibilnosti organizacije.

Kotizacija za stručno usavršavanje: 350,00 KM – 175,00 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, osvježenje u pauzama, nastavnu

dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Kotizacija se uplaćuje se na osnovu Predračuna prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite na:

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE SA NAMA!