NOVO: BAŠKA VODA „KAKO POSTIĆI INFORMACIONU SIGURNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU“ (upotreba interneta, elektronske pošte, postupanje sa osjetljivim podacima, korištenje aplikacija na svakom radnom mjestu)

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju na temu:

KAKO POSTIĆI INFORMACIONU SIGURNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU“

 (upotreba interneta, elektronske pošte, postupanje sa osjetljivim podacima,

korištenje aplikacija na svakom radnom mjestu)

Baška Voda, 27. – 29. 03. 2019.

GRAND HOTEL „SLAVIA“

PROSPEKT Baska Voda IS poslovno okruzenje 27.-29.03.2019 LINK

Prijavnica Baska Voda IS poslovno okruzenje 27.-29.03.2019 LINK

Stručno usavršavanje namjenjeno za za državne službenike, namještenike i sve zaposlenike.

Kako postići informacionu sigurnost u svakodnevnom radnom okruženju i kako uspostaviti i primijeniti adekvatne smjernice o informacionoj  sigurnosti radnog mjesta.

Akcenat je na uređenju i upravljanju sigurnošću informacionog sistema u svakoj organizaciji. Potrebno je utvrditi minimalna obavezujuća pravila koja se odnose na postupanje, pristup, obradu, čuvanje i prenos podataka unutar i van organizacije.

Zadatak je pobuditi svijest svakog zaposlenika o IT sigurnosti kroz obavljanje svakodnevnih zadataka na računaru, korištenju Interneta, upotrebi elektronske pošte, postupanja sa osjetljivim podacima, korištenjem aplikacija. Korisnici  IT sistema također, moraju biti svjesni da upravo oni imaju kritičnu ulogu u održavanju uspješne informacione sigurnosti.

Sigurnost podataka podrazumijeva postojanje sigurnosnih procedura za prijem, rukovanje, pohranjivanje, arhiviranje, uništavanje, distribuciju, umnožavanje, prepisivanje, prevođenje, izdavanje, uvid i objavljivanje podataka.

Ciljevi seminara:

 • Upoznati učesnike kako i na koji način primjeniti sigurnosne mjere za zaštitu podataka i informacija;
 • Upoznati zaposlene sa sigurnosnom politikom IS;
 • Prepoznavanje tehnika socijalnog inženjeringa. 

Program seminara:

 • Osnove zaštite i smjernice o informacionoj sigurnosti u radnom pkruženju;
 • Izrada i primjena internih procedura za IS;
 • Organizacija i upravljanje zaštitom informacija u digitalnom i papirnom obliku;
 • Organizacione i tehničke mjere zaštite;
 • Kreiranje i primjena Politike Informacione sigurnosti;
 • Osnove i ciljevi socijalnog inžinjeringa;
 • Bosansko-hercegovački & Europski model interoperabilnosti. 

Predavač:

 • Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta

CIS Information Security Manager

Dnevni raspored rada:

 • 03.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 03.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 03.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

Kotizacija za stručno usavršavanje: 350 KM – 175 EUR. Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Način prijave na seminarPopunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 545.

Instrukcije za uplate iz BiH:      

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

Instrukcije za inozemne uplate:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22