NEUM, STRUČNI SEMINAR: UREDSKO POSLOVANJE “ORGANIZOVANJE POSLA I BOLJE UPRAVLJANJE VREMENOM”

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako u procesu uredskog poslovanja unaprijediti organizaciju posla i na koji način bolje i efikasnije upravljati vremenom za obavljanje posla sukladno europskim modernim praksama u radu s strankama, klijentima i suradnicima.

STRUČNI SEMINAR: UREDSKO POSLOVANJE “Organizovanje posla i bolje upravljanje vremenom

 Neum, 09. – 11. 10. 2019.

NOVOOTVORENI „VAPORE HOTEL“

Rok za prijavu: 30. 09. 2019.

E-5554 Neum Uredsko-organizovanje posla-upravljanje veremnom 09.-11.10.2019

PRIJAVNICA Neum 09.-11.10.2019

http://hotel-vapore.com

Seminar je namijenjen zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tjelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima i NGO. Seminar je nastao iz potrebe da se doprinese unapređenju uredskog poslovanja, uspostavljanju skladnih poslovnih odnosa, lakšem i efikasnijem obavljanju poslova sa strankama/klijentima/saradnicima.

Ovaj seminar omogućava da svoju ulogu u poslovnoj atmosferi vidite na drugačiji način i da dobijete više samopouzdanja, kao i da profesionalno napredujete. Funkcija organizovanja posla uspostavlja, klasifikuje i grupiše sve potrebne i propisane aktivnosti prema načelima organizacije. Ona delegira poslove, aktivnosti i uloge pojedinim organizacionim jedinicama, menadžerima i zaposlenima i obezbeđuje njihovu koordinaciju u procesu poslovanja.

Osnovni zadatak funkcije organizovanja jeste “određivanje uloga ljudima koji rade zajedno”, odnosno uspostavljanje odgovarajuće strukture uloga za zaposlene u organizaciji.

Savremeni poslovni trendovi od nas zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova. Zaposlenici koji imaju problema sa organizacijom vremena rade samo stvari koje su hitne i važne, i stvari koje su hitne ali nisu važne. Uspješni zaposlenici rade samo stvari koje su važne, bilo da su hitne ili nisu hitne. 

CILJEVI SEMINARA:

 • Razvoj poslovnih kompetencija;
 • Korištenje tehnika i metoda za efikasno unapređenje uredskog poslovanja;
 • Povećanje nivoa radne uspješnosti i ličnog profesionalnog razvoja. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Upravljanja uredom i uredsko poslovanje;
 • Europski model poslovne komunikacije – Model NLP”, poslovno dopisivanje i korespondencija;
 • Usklađivanje radnih zadataka i upravljanje vremenom;
 • Organizovanje i vođenje sastanka;
 • Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu.
 • Strategije za uspješno snalaženje u današnjem poslovnom svijetu;
 • Alati i tehnike za osiguranje povratnih informacija. 

PREDAVAČI: 

 • mr. Maja Vlaho, dipl. Novinar, PR Manager

 

 • mr. Zineta Ćemerlić, prof. EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta, CIS Information Security Manager

 

 • Selim Ćemerlić, dipl.ing. IRCA Lead Auditor i EOQMenadžer kvaliteta

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 09.10.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 10.10.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 11.10.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 30.09.2019. godine našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546. 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:     

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!