NEUM 26.-28.06.2019. „DANI KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA”

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako unaprijediti učinak u kancelarijskim, tehničkim i arhivskim procesima rada

„DANI KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA”

propisi, korespondencija, upotreba pečata i zaštita podataka“

Neum, 26. – 28. 06. 2019.

GRAND HOTEL „NEUM“

Rok za prijavu: 14. 06. 2019.

E-5546 PROSPEKT Dani kancelarijskog poslovanja Neum 26.-28.06.2019 link

PRIJAVNICA Neum 26.-28.06.2019.

 

http://www.hotel-neum.com

 

Seminar je namijenjen svim zaposlenima na svim nivoima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnom i privatnom sektoru koji upravljaju i učestvuju u kancelarijskim, tehničkim i arhivskim procesima rada.

Seminar je nastao iz potrebe da se doprinese uspostavljanju skladnih poslovnih odnosa, lakšem i efikasnijem obavljanju poslova sa strankama i saradnicima, ostvarivanju boljih rezultata rada i obostranog zadovoljstva.

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje je veoma važna funkcija, a ne sporedna djelatnost, od koje zavisi uspješan rad javnih organa, ustanova, organizacija i NVO.
Najvrijedniji i najvažniji dokumenti koji nastaju u svakodnevnom poslovanju organa uprave, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, javnim preduzećima, svim pravnim subjektima i NVO, jednog dana postat će arhivskom građom, koju je potrebno modernim adekvatnim sredstvima čuvati.

Osim praktičnih razloga i interesa svakog stvaratelja, ovo je dodatni razlog da se briga o dokumentima započne od samog trenutka njihovog nastanka, kako bi se garantovalo da će nakon preuzimanja od strane državnog arhiva biti istinska, cjelovita „memorija naroda“ – arhivski izvori, kao najpouzdanija evidencija o prošlosti i o ljudskom stvaranju, postojanju i razvitku.

Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja. Odlukom, uputstvom i internim aktima o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sukladno propisima, uređuje se način kancelarijskog poslovanja, korespondencije, jasne upotrebe pečata i faksimila, pravilnog arhiviranja.
U kancelarijskom i arhivskom poslovanju sigurnost podataka podrazumijeva postojanje sigurnosnih procedura za prijem, rukovanje, pohranjivanje, arhiviranje, uništavanje, distribuciju, umnožavanje, prepisivanje, prevođenje, izdavanje, uvid i objavljivanje podataka.

Danas je poslovna korespodencija i komunikacija jedan od najvažnijih elemenata u svakodnevnom poslovanju, neovisno u kojem obliku.

Komunikacija danas nije više statična, već je interaktivna, uz bezbroj novih oblika poslovnog komuniciranja.

PROGRAM SEMINARA:

 • Poslovna korespondencija – službena komunikacija;

 • Propisi, evidencije i arhiviranje;

 • Pisarnica/e-pisarnica – moderni načini organizacije rada;

 • Primjena pečata, faksimila, propisi i dobra praksa u primjeni;

 • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću podataka u digitalnom i papirnom obliku;

 • Unapređenje savremenih poslovnih vještina.

 • Alati i tehnike za osiguranje povratnih informacija.

PREDAVAČ:

 • Maja Vlaho, PR Manager 

 • Zineta Ćemerlić, prof. EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta/CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 26.06.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 27.06.2019. radni dio od 09,00 – 16,00 sati

 • 28.06.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite na našu e-mail adresu:info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 545.

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:   

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!