NEUM, 25.-27.09.2019. EUROPSKI MODEL UREDSKOG POSLOVANJA “Poslovno dopisivanje, komunikacija i korespondencija”

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako u procesu uredskog poslovanja unaprijediti poslovnu komunikaciju i korespondenciju sukladno europskim modernim praksama u radu s strankama, klijentima i suradnicima.

EUROPSKI MODEL UREDSKOG POSLOVANJA

“Poslovno dopisivanje, komunikacija i korespondencija”

 Neum, 25. – 27. 09. 2019.

NOVOOTVORENI „VAPORE HOTEL“ NEUM

Rok za prijavu: 16. 09. 2019.

E-5551 EU Model uredskog poslovanja Neum 25.-27.09.2019

PRIJAVNICA Neum 25.-27.09.2019

https://hotel-vapore.com/

Seminar je namijenjen zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tjelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima i NGO.

Uspjeh organizacije u velikoj mjeri počiva na stepenu izgrađenosti odnosa sa strankama/klijentima, saradnicima i poslovnim partnerima. Poslovna komunikacija i korespondencija je veoma važna poslovna funkcija, od koje zavisi uspješan rad javnih organa, ustanova, organizacija i NVO.

Koliko institucije/organizacije u Bosni i Hercegovini vode brigu o pravilima, standardima ponašanja, etici i uljuđenoj komunikaciji unutar i van organizacije?

U digitalnom dobu u kojem su dokumenti i razni podaci dostupni velikom broju korisnika koji imaju mogućnost s jednostavnim akcijama podijeliti iste, prema svojim kolegama i drugim zainteresiranim stranama, vrlo lako može doći do nezakonitog dijeljenja podataka, kršenja autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Stoga je, upravljanje dokumentacijom jedna je od vitalnih uredskih funkcija koja je prisutna u svakoj instituciji, ustanovi, preduzeću ili bilo kojoj drugoj organizaciji. 

CILJEVI SEMINARA:

 • Unapređenje postojećeg okvira uredskog poslovanja (poslovno dopisivanje, zatim, poslovna komunikacija i korespondencija) sukladno europskim praksama.
 • Razvoj svijesti o sigurnosti informacija.
 • Usklađivanje standarda u praksi.
 • Ponašanje zaposlenika na radnom mjestu. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Europski model poslovne komunikacije;
 • Komunikacioni model „NLP“;
 • Poslovno dopisivanje i korespondencija;
 • Menadžment uredskog poslovanja;
 • Pisana poslovna komunikacija, stil službene komunikacije;
 • Zaštita uredskih dokumenata: klasifikacija, organizacija i uspostavljanje mjera sigurnosti zaštite;
 • Savremene poslovne vještine u uredskom poslovanju.
 • Alati i tehnike za osiguranje povratnih informacija. 

PREDAVAČI: 

 • mr. Maja Vlaho, dipl. novinar, PR Manager
 • mr. Zineta Ćemerlić, prof., EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta/CIS Information Security Manager 
 • Selim Ćemerlić, dipl.ing., IRCA Lead Auditor i EOQMenadžer kvaliteta

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 25.09.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 26.09.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 27.09.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 16.09.2019. godine našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546. 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:     

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!