Neum, 15.-17.07.2020. SEMINAR: “UREDSKO POSLOVANJE SAVREMENI PRINCIPI – EU STANDARDI – Poslovno dopisivanje, komunikacija i korespondencija”

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako u procesu uredskog poslovanja unaprijediti poslovnu komunikaciju i korespondenciju sukladno europskim modernim praksama u radu s strankama, klijentima i suradnicima.

“UREDSKO POSLOVANJE SAVREMENI PRINCIPI – EU STANDARDI

Poslovno dopisivanje, komunikacija i

korespondencija”

 

Neum, 15. – 17. 07. 2020.

NOVOOTVORENI „VAPORE HOTEL“

Rok za prijavu: 04. 07. 2020.

E-5581-2 PROSPEKT Neum 15.-17.07.2020 Uredsko poslovanje savremeni principi-EU standardi

PRIJAVNICA Neum 15.-17.07.2020

PRIJAVNICA-Neum-15.-17.07.2020-PDF-FORMAT

 

 

Seminar je namijenjen zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tjelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima i NGO.

Seminar je nastao iz potrebe da se doprinese unapređenju uredskog poslovanja, uspostavljanju skladnih poslovnih odnosa, lakšem i efikasnijem obavljanju poslova sa strankama/klijentima/saradnicima sukladno savremenim principima i EU standardima u ovoj oblasti.

Poslovna komunikacija i krespondencija je veoma važna poslovna funkcija, od koje zavisi uspješan rad javnih organa, ustanova, organizacija i NVO.

Koliko institucije/organizacije u Bosni i Hercegovini vode brigu o pravilima, standardima ponašanja, etici i uljuđenoj komunikaciji unutar i van organizacije?

U digitalnom dobu u kojem su dokumenti i razni podaci dostupni velikom broju korisnika koji imaju mogućnost s jednostavnim akcijama podijeliti iste, prema svojim kolegama i drugim zainteresiranim stranama, vrlo lako može doći do nezakonitog dijeljenja podataka, kršenja autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Stoga, upravljanje dokumentacijom jedna je od vitalnih uredskih funkcija koja je prisutna u svakoj instituciji, ustanovi, preduzeću i organizaciji.

CILJEVI SEMINARA:

 • Unapređenje postojećeg okvira uredskog poslovanja (poslovno dopisivanje, zatim, poslovna komunikacija i korespondencija) sukladno europskim praksama.
 • Razvoj svijesti o sigurnosti informacija.
 • Usklađivanje standarda u praksi.
 • Ponašanje zaposlenika na radnom mjestu. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Ciljevi i vrijednosti EU, Europski model poslovne komunikacije;
 • Funkcije uredskog poslovanja u upravnim tijelima i drugim poslovnim subjektima, dužnosti rukovodstva u procesu uredskog poslovanja;
 • Uredski rad i poslovno komuniciranje;
 • Poslovno dopisivanje i korespondencija;
 • Pisana poslovna komunikacija, stil službene komunikacije;
 • Obrada, zaštita i pohranjivanje uredskih dokumenata: klasifikacija, organizacija i uspostavljanje mjera sigurnosti zaštite;
 • Digitalna transformacija uredskog poslovanja;
 • Alati i tehnike za osiguranje povratnih informacija. 

PREDAVAČI:

 • Zineta Ćemerlić, prof., EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta/CIS Information Security Manager 
 • Selim Ćemerlić, ing., IRCA Lead Auditor i EOQMenadžer kvaliteta

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 15.07.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 16.17.07.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 07.2020. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 04.07.2020. godine na e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546.

 INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:     

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!