Neum, 27.-29.06.2018. Grand Hotel Neum “IZAZOVI TREZORSKOG SISTEMA POSLOVANJA”

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru!

Seminar je namijenjen rukovodiocima Trezora, svim uposlenim u trezorskom sistemu poslovanja, internim revizorima, koordinatorima/ rukovodiocima za FUK i onima koji su zainteresirani za proširivanje znanja iz oblasti trezorskog sistema poslovanja.

Ciljevi seminara:

 • Objasniti trezorski sistem poslovanja,
 • Praktičnim primjerima osposobiti učesnike za uspostavljanje sistema internih kontrola u poslovnim procesima trezorskog sistema poslovanja i upravljanja rizicima prema zahtjevu finansijskog upravljanja i kontrola (FUK),
 • U radu u grupama sa učesnicima opisati poslovni proces / procese Trezora i definirati rizike i mjere za postupanje po istima u poslovnom procesu / procesima,
 • Upoznati učesnike sa modelom zrelosti poslovnog / poslovnih procesa / sistema internih kontrola kroz proces monitoringa.

Predavači:
-Amela Muftić, dipl.oec
Ovlašteni interni revizor

Program seminara:

Nadležnost Trezora:
■Upravljanje Jedinstvenim računom trezora (JRT):

 • Upravljanje računima;
 • Upravljanje novčanim sredstvima,
 • Upravljanje plaćanjima;

■Upravljanje centraliziranim obračunom plaća i naknada (COP);
■Upravljanje Glavnom knjigom trezora (GK):

 • Računovodstvena metodologija
 • Izvršenje budžeta
 • Finansijsko izvještavanje

Sistem internih kontrola trezorskog sistema
poslovanja:
■Zahtjev Finansijskog upravljanja i kontrola (FUK) / Zahtjev ISO standarda:

 • Poslovni procesi trezorskog sistema poslovanja;
 • Upravljanje rizicima;
 • Monitoring (stalno praćenje, samoprocjena i – interna revizija).

■Učinkovitost Interne i eksterne komunikacije 

 Dnevni raspored rada

 • 27.06.2018. Srijeda       10:00 – 16:00
 • 28.06.2018. Četvrtak     09:00 – 16:00
 • 29.06.2018 Petak          09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:
Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi.

Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.

VAŠ INTERQUALITY TIM!

Više informacija na linku ispod, prospekt seminara sa prijavnim obrascima.

Prospekt E-5489 Neum Trezorsko poslovanje 27. -29.06.2018