ISO 14001:2015 NOVA REVIZIJA STANDARDA

Informacije o kursu

NOVA REVIZIJA ISO 14001:2015

 

15.09.2015. je objavljena revizija međunarodnog standarda za Sistem upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 predstavlja treću reviziju standarda ISO 14001 i prvu cjelovitu reviziju standarda nakon prvog izdanja. Revizija standarda je usmjerena na razvoj održivog poslovanja uvođenjem koncepta „životnog ciklusa proizvoda i usluga“, povećanjem očekivanja zainteresiranih strana i drugim zahtjevima.

Glavna novina koju donosi ova verzija jeste izmenjena struktura teksta, koja je posljedica usaglašavanja strukture ISO standarda za sisteme menadžmenta prema Prilogu SL iz ISO/IEC Direktiva, Deo 1. Na taj način značajno se olakšava integracija različitih sistema menadžmenta i to zahvaljujući ujednačenoj strukturi, identičnom ključnom tekstu, zajedničkim terminima i definicijama.

Ključne suštinske i sadržajne promjene novog izdanja standarda su : veća opredjeljenost rukovodstva, uključenost sistema upravljanja sa okolinom u strateškom planiranju, čuvanje okoline sa naglaskom na preventivnim aktivnostima,efikasnija komunikacija,te “”life-cycle thinking” – razmišljanje o okolinskim uticajima u cijelom životnom ciklusu proizvoda , od razvoja do kraja njegovog životnog doba.

Standard obuhvata 10 poglavija i to:

  1. Predmet standarda
  2. Veza sa drugim standardima
  3. Izrazi i definicije

Ova tri poglavlja su slična poglavljima kao u ISO 14001:2004, dodano je samo nekoliko novih definicija.

  1. Kontekst organizacije.
  2. Rukovodstvo (Leadership).
  3. Planiranje.
  4. Podrška (Support).
  5. Djelovanjae / Poslovanje (Operation).
  6. Ocjenjivanje uspješnosti (Performance evaluation).
  7. Poboljšanje (Improvement).

Prilog A je informativnog karaktera, sadrži precizniji opis pojedinih elemenata standarda i namjenjen je prije svega radi spriječavnja pogrešnih interepretacija zahtjeva standarda. U Prilogu B su prikazane veze između trenutnih i novih ISO 14001 te veze između novog ISO 14001 i PDCA (Plan-Do-Check-Action) modelom.

Očekivanja

Novi standard ISO 14001 sadrži neke nove zahtjeve koji će organizacijama pomoći u poboljšanju upravljanja okolinom, tako što će biti više usklađene sa zahtjevima zakonodavstva, a o svojoj okolnskoj uspješnosti treba otvoreno , transparentno potpuno i ne dovodeći u zabludu zainteresovane strane , komunicirati. Sistem upravljanja okolinom treba biti uključen u sve poslovne procese, te bi trebao biti ugrađen u strateško planiranje.